I föreningen med Handelshögskolan sätter SSE Executive Education nu ytterligare fokus på de gemensamma spetsområdena innovation, entreprenörskap, hållbarhet och finans. SSE Executive Educations program och kunduppdrag samt Handelshögskolans forskning kommer allt tydligare genomsyras av dessa tidsenliga och relevanta områden.

– I tider av ökad osäkerhet och konkurrens vill vi utveckla våra kunders handlingskraft och bidra till mer hållbara strategier. Vår kombination av beprövade erfarenheter från både näringsliv och forskning gör att vi kan bidra till transformationer som stärker de olika organisationernas konkurrenskraft, vilket i förlängningen även stärker den svenska konkurrenskraften i en global värld, säger Ingrid Engström, VD för SSE Executive Education.

Stockholm är en världsledande innovationshubb för det nya näringslivet. Med sin internationella spännvidd, med leveranser på samtliga kontinenter, och den tydliga integreringen med Handelshögskolans varumärke, är SSE Executive Education en del av navet mellan forskningen och det traditionella och nya, innovativa näringslivet.