I panelen deltog bl.a. Britta Burreau, VD Nordea Liv & Försäkring som berättade hur hon använder exempelvis litteratur i sitt ledarskap. Rektor på Handelshögskolan i Stockholm, Lars Strannegård, berättade om sin syn på vikten av liberal arts för framtida ledare.

Se filmen och få en tankeställare om hur du kan börja tänka bredare – både tvärvetenskaplig och hur omvandla akademiska insikter till praktiska förhållningssätt som utvecklar dig, dina medarbetare och er verksamhet.