Seminarieverksamheten vid IFL kan beskrivas som både en radar och spjutspets mot omvärlden. Här ägnas mycket tid till omvärldsbevakning och att snappa upp aktuella problemställningar som ligger i tiden. Idéer utvärderas, gallras och testas innan de blir till färdiga erbjudanden. Judit Weibull är affärsansvarig på IFL och en av trendspanarna som format verksamheten till vad den är idag.

– Seminarierna fungerar som ett komplement till IFLs övriga utbud. Om programverksamheten tillfredsställer deltagarnas behov av breda helhetslösningar, så är seminarierna lite smalare och fokuserar på konkreta utmaningar, som till exempel prissättningsstrategier eller förhandlingsteknik, säger hon.

Seminarierna är speciellt lämpade för beslutsfattare som har pressade tidsscheman som inte tillåter de längre utbildningsalternativen. De gör det möjligt att handplocka seminarier efter schema och behov och på så sätt inspireras och hålla sig uppdaterad.

– Min ambition är att vi ska ligga i framkant och ständigt möta aktuella utmaningar som beslutsfattarna står inför i sin vardag. Så till våren lanserar vi flera helt nya seminarier, bland annat Leading change som är inriktad på hur man leder och hanterar förändringar i organisationen. Det är en tvådagarsutbildning som hålls på engelska. Ny är även Corporate Governance som är lite smalare och vänder sig till de som jobbar med bolagsstyrning eller styrelsearbete. Också den är på två dagar men hålls på svenska, säger Judit.

En tredje nyhet är Social Media för Executives som startar redan i mitten av januari. Vid sidan av de nya seminarierna erbjuds också favoriter i repris. De populäraste seminarierna efterfrågas år efter år och får mellan 8 och 10 i genomsnittsbetyg på en tiogradig skala vid varje utvärdering! Det gör att deltagarlistan snabbt blir uppbokad. Vilka de är? Ja två av många populära seminarier är:

Lean Change Management

En uppskattad utbildning under två dagar som lockade fler än 90 deltagare sist och går i repris under maj. Första dagen ligger fokus på Lean Management, och deltagarna får svar på vad det innebär att leda en flödesorienterad och lärande organisation. Andra dagen inriktas på Change Management. Bland annat hur framgångsrika förändringsprojekt ska struktureras och organiseras, och hur en organisation ska styra och skapa bestående förändring.

Ledarskapets kommunikation

Ett populärt seminarium som ges för tredje året i följd. Den innehåller diskussioner och övningar som hjälper deltagarna att bli medvetna om hur och vad de kommunicerar i olika sammanhang samt vilka verktyg de kan använda. Efter programmet har de kompetens att föra effektiva och svåra samtal med medarbetarna, men också att leda beslutsfattande diskussioner i ledningsgruppen.

Förutom seminarierna erbjuder IFL även ett mentorprogram som blivit mycket uppskattad.

– Mentorprogrammet är en favorit och personlig baby som vi genomför för tredje året i rad. Vi har fått en enormt positiv respons under de två år vi haft det. Alla som söker blir intervjuade och programmet skräddarsys sedan efter önskemål och förutsättningar. Det pågår under ett helt år och förutom mötena med mentorn får adepten gå på föreläsningar, seminarier och affärsinriktade nätverksträffar, säger Weibull.

Bland mentorerna märks flera av näringslivets mest välrenommerade chefer. Programmet vänder sig till den som vill utvecklas professionellt och få nya perspektiv på sin egen och/eller organisationens utveckling. Är du intresserad bör du kontakta IFL snarast eftersom programmet startar redan i slutet av januari nästa år.

Mer information och en fullständig lista över vårens alla seminarier hittar du på vår seminariesida. Där finns också kontaktuppgifter till de som är ansvariga om du vill mejla eller ringa. Har du en egen idé på seminarietema kan du kontakta Judit Weibull som gärna tar emot dina förslag.