Claas WallinMen först vill vi veta lite om dig.
Jag är 49 år och bor med familj och hund i Höllviken söder om Malmö.

Jobbar som produkt- och verksamhetsutvecklingschef på Skanska Sverige Nya Hem sedan tre år, sitter i ledningsgruppen för Nya Hem och vårt Husbyggnadsben. Jag har också jobbat inom Skanska International och då bland annat stationerad i Spanien och varit fem år på JM som projektledare. Men det hela började som VVS-konstruktör på NCC Teknik.

På fritiden spelar jag golf och kör motorcykel när tid ges.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut och vad är dina största utmaningar?
Med medarbetare utspridda i Malmö, Göteborg, Kalmar, Stockholm och Gävle och med en organisation som vi ska styra och supporta från Malmö till Umeå blir ingen dag den andra lik.

Utmaningarna ligger i att långsiktigt prioritera och implementera det som verkligen tillför ett mervärde och skapar en förutsägbar verksamhet och dito lönsamhet. Organisationen är full av viljor till att förbättra men här gäller det att lyfta blicken och säkerställa att de olika delarna verkligen ”kuggar” i varandra.

Vad präglar Skanskas värld just nu och hur påverkar det dig som ledare?
Det som alltid präglar oss mest är vår säkerhetskultur – att ”jobba säkert eller inte alls” – och att i alla lägen uppträda etiskt. Just nu lanserar vi affärsplanen fram till 2020 vilket ställer höga krav på oss ledare. Om vi vill att medarbetarna ska sträva mot de nya målen måste vi kommunicera budskap som de uppfattar som relevanta och angelägna. Sedan handlar det mycket om att följa upp och säkerställa att vi alla levererar enligt plan.

Jag blev introducerad till programmet av vår HR-chef. Ett stort företag som Skanska med 56 000 anställda har givetvis en mängd interna utbildningsprogram att tillgå, men man ville testa ett externt program och då föll valet på SBL-programmet – och mig. Vi känner bägge två att detta var ett väldigt lyckat test. Ett företag mår bra av influenser utifrån, som kan utmana invanda mönster. Här var SBL-programmet klockrent. Likaså var ju möjligheten att bygga nätverk en ytterligare dimension som tilltalade oss.

Berätta om programmet.
Det är en ledarskapsutbildning för högre chefer inom bygg- och fastighetssektorn. Programmet var uppbyggt kring Affär-Ledarskap-Styrning och pågick under fem moduler utspridda från januari till oktober.

Vid varje programtillfälle var en eller flera föreläsare – från forskare, företagsledare och andra inspiratörer – med olika specialområden inbjudna. Merparten var oerhört professionella i såväl kunskap som förmåga att förmedla budskapet. Programmet som helhet var mycket väl planerat, genomfört och utformat innehållsmässigt. Programledaren gjorde ett briljant jobb som höll ordning på oss.

Vad var mest värdefullt?
Det är svårt att peka på vad som var mest värdefullt. En del var egentligen sådant som man redan visste men som man kanske inte medvetet och strukturerat använder i sitt dagliga ledarskap. Vi fick hjälp att sätta dessa ”färdigheter” i nya sammanhang vilket gjort mig oerhört mycket mer medveten om dessa, och hur jag plockar dem fram vid behov. Vi lärde oss också en hel del finurligheter som jag inte ens tänkt på innan.

Självklart hade jag en idé om företagsekonomi innan och var, trodde jag, familjär med merparten av begreppen. Men på det sätt som ämnet presenterades för oss öppnade sig en ny värld – och plötsligt började jag förstå hur vissa saker påverkar vår verksamhet och varför företagsledningen så ofta pratar om dessa. Det som jag tidigare kanske upplevde som lite svårbegripliga beslut för vår verksamhet framstod nu som synnerligen begripliga och genomtänkta.

Hur var samvaron med de övriga programdeltagarna?
Vi var 25 deltagare från ett tjugotal olika företag med inriktning mot bygg- och fastighetsbranschen och man insåg snabbt att de flesta i princip står inför samma utmaningar – stor som liten – vilket innebar att vi förstod varandra i diskussionerna och kunde bli relativt konkreta i att stötta varandra i olika situationer. Detta bidrog även till att vi nätverkade på ett något djupare plan än vad jag tror vi hade gjort om vi hade haft alltför olika frågeställningar.

Har programmet förändrat dig som person och ledare?
Jag har blivit mer medveten i mitt ledarskap och jag tror att jag numera förhåller mig till mina medarbetare på ett lite mer ödmjukt och professionellt sätt.

I vilka situationer tror du att du kommer att ha mest nytta av programmet?
Alla dagar i veckan – vissa delar funkar faktiskt lika bra hemma också! Tar med mig det mesta in i såväl ledarskapet som affärsmannaskapet.

Vem tycker du ska gå programmet?
Ledare på alla nivåer som vill stärka sig i sitt ledarskap och samtidigt vässa sina kunskaper i frågor som berör strategier, varumärke, profilering, riskhantering, innovation, kulturella aspekter, nätverk, omvärldsanalyser; det vill säga frågor som till stor del påverkar om man blir – och fortsätter vara – ett framgångsrikt företag.

Vad är ditt råd till dem?
Vill du bli lite bättre på mycket: gå programmet. Väl där: förbered dig på fem tuffa men intressanta och spännande veckor – och ett väldigt givande nätverkande.

Relaterade program