• Vad minns du särskilt från programmet?

Två saker. Det ena var forskningen kring organisation och styrning. Jag fick det bekräftat att allt inte är så enkelt som det ibland presenteras. Det är sällan svart eller vitt. Som kommunchef arbetar vi nära politiker. Forskningen visar att målstyrning sällan fungerar, men vi vet inget annat sätt att göra det på. Så vi behöver förhålla oss till det. Balansera olika intressen och inte minst trender. Pendeln slår. Den senaste tiden har det varit fokus på att utvärdera, mäta och bedöma. Det medför att mycket tid läggs på administration, vilket ger mindre tid att utföra det som vi är satta att göra. Det andra var personligt ledarskap. Vi fick hjälp att problematisera dilemman som att utveckla enskilda medarbetare och styra för organisationens bästa. Den kombinationen går inte ihop alla gånger.

• Hur hjälpte programmet att etablera dig som kommunchef?

Jag känner mig lugnare, kan vila mer i insikten att det inte finns något facit där ute jag behöver lära mig. Jag måste inte ha svaren utan kan lämna mer för diskussion, låta det bero, låta svaret växa fram. Helt enkelt reflektera mer. Inför en ny fråga undra: vad står det här för egentligen? Jag känner att kommunens ledningsgrupp är mer långsiktig. Vi kan sortera bättre bland frågorna. Det är lätt att gå loss och vilja agera när det effektivaste kanske är att bromsa upp, ge perspektiv på var vi är på väg och sedan besluta sig. Men ett program löser inte allt. Det gäller att bygga vidare, kontinuerligt lära sig. Jag har en mentor.

• Vad ser du som den avgörande skillnaden mellan privat och offentlig sektor?

Det uppenbara är att ekonomisk avkastning och lönsamhet inte är huvuduppdraget. Kommunen kan ju inte ta bort en produkt eller service som inte är lönsam, utan behöver se till helheten inom ett givet geografiskt område. Kvalitet blir avgörande, liksom att erbjuda tjänster som är rättssäkra, lika för alla, med begränsade skattefinansierade resurser. Här uppstår värdekonflikter att hantera. Vad menar vi med begreppen? Ta valfrihet i äldrevården. Är det viktigt att ha olika maträtter? Eller att känna doften av maten lagas på plats? Eller att det finns någon sitter bredvid under måltiden? Vad är viktigt för vem?

Under programmet riktad mot det offentliga, lämnades den privata sektorn därhän?

Fokus låg på det offentliga, helt klart, men vi pratade om balanserad styrkort och LEAN. Vi har mycket att lära av det privata kring effektivisering. Skattekronorna skall täcka många välfärdsfrågor.

• I vilka situationer har du haft användning av OSMP som chef?

Presentationsteknik är det första jag kommer att tänka på. Hur jag får fram mitt budskap och framstår för andra. Vikten av att vara mig själv. Andas. Stå kvar. Att vara tyst en stund är ok. Det kunde jag applicera direkt. En annan sak var förankring, jobba med grupper i reflekterande team. Utöver tankemodeller kring organisation och styrning.

• Har du förändrats som chef?

Jag förändras hela tiden. OSMP är en del som gav mig verktyg och inspel. Jag uppskattade möjligheten att under längre tid lära känna varandra i mindre grupper. Här fick jag återkoppling om mig själv, andras perspektiv på det jag funderade på. Kanske var det inte så viktigt som jag trodde. Vidare har jag ett annat fokus på min person, hur jag förhåller mig till andra. Jag förstår min roll bättre och medarbetarnas. En övning som fastnade var att se mina styrkor och utmaningar, mina allergier. Jag tror den kallas ”Core Quadrants”.

• Vad är ditt råd till blivande programdeltagare?

Att stänga ute omvärlden och prioritera att vara där. Gör övningarna hemma, förbered dig till nästa gång. Sug ut det mesta du kan av dagarna. Fråga: hur kan jag använda det här? Om jag skulle skicka någon annan i organisationen ligger förvaltningscheferna närmast till hands. Och kanske ekonomichefen.

• Motsvarade programmet dina förväntningar?

Forskningen som presenterades gav nya dimensioner. Det hade jag inte förväntat. Inslagen om personligt ledarskap motsvarade förväntan med övningar och diskussioner. Stunder i skogen hjälpte till för att stanna upp, landa i mig själv, ta hand om sig själv. Här tycker jag att programledarna levde som de lärde. Något jag verkligen tog till mig var att reflektera kring vad vi hade varit med om, snarare än att referera. Det blir lätt så att man stannar vid att värdera upplevelser i bra eller dåligt utan att verkligen försöka förstå vad som händer.

• Hur ser du på framtiden för din kommun med ökad urbanisering? Forskaren Kjell A. Nordström menar att om 20 år har vi inte 200 nationer utan istället 600 städer

Politiken formas av samhället men har också en uppgift att forma samhället. Vi går från ett industrisamhälle där städer växte upp kring naturtillgångar som skog och malm till ett tjänstestyrt samhälle där den fysiska platsen inte given. Samtidigt finns det ett gemensamt uppdrag att skapa goda förutsättningar för alla inom ett geografiskt område. Större städer växer med fler arbetstillfällen och bättre möjligheter att sälja sina produkter. I motsatt riktning avfolkas landsbygden. Mindre kommuner tvingas konkurrera om att locka till sig fler invånare och rekrytera kompetent personal. Hur påverkar det en region? Liksom individers behov av utveckling behöver ses inom ramen för organisationens bästa, behöver inte regioner styras inom ramen för nationens bästa? Det är en fråga jag tycker att vi behöver diskutera.

Klicka nedan för att lyssna på IFL podcasts nämnda ovan (http://exedsse.se/inspiration):

Core Quadrants and personal development, Daniel Ofman (40 min)

Verksamhets och företagsledning i en urbaniserad värld (13 min)

Och…

–  Hur vi blir klokare genom reflektion (31 min)

Mer information om Offentliga Sektorns Management Program hittar du här >>>