Ikon för helheten i Ledarutbildning Utgå från helheten

Organisationer och ledare som gör framgångsrika satsningar på ledarskapet har tänkt efter före. Börja med att ta VD-perspektivet och analysera vad som är viktigt för er verksamhet som helhet. Var kommer ni ifrån, vad tror ni på, och vilka utmaningar kommer att leva kvar även om du slutar? Att placera in dig själv i helheten hjälper dig att styra ditt fokus och din energi mot vad som är viktigt.

 

Ikon för att Planera er ledarutbildning tillsammansPlanera tillsammans för framgång

Skapa gemensamma bilder med din chef eller den person i organisationen som har nominerat dig till utbildningen. Planera före och ha en konkret uppgift att arbeta med under utbildningen. På så sätt får du specifik träning, samtidigt som du kan lösa en kostsam verksamhetsutmaning.

 

Ikon för: Vem vill du vara som ledare?

Fokus på vem du vill vara

Tydliggör dina styrkor men var också medveten om när du överanvänder dem så att de inte blir till en nackdel. Om du vill förstå dig själv och ditt agerande bättre, behöver du be människor som du litar på i din närhet om feedback. Genom att förstå ditt nuläge och veta vem du vill vara i framtiden, kan du enklare styra din egen utveckling i rätt riktning.

 

Ikon för att Utveckla rätt kompetenser som chef och ledareUtveckla rätt kompetenser

Vilka är de framgångsstrategier som har tagit dig dit du är idag och vilka strategier kommer att guida dig i nästa steg? Identifiera vilka nya kunskaper och kompetenser som blir viktiga för dig när du ska ta nästa kliv och hantera nya utmaningar. Tydliggör vad du vill sluta göra, fortsätta med och vad du behöver göra nytt.

 

Ikon för att Hämta kunskap och stöd i relationerLär genom relationer

Mycket kompetens skapas genom relationer och kunskap handlar om mer än bara fakta. I dialog med andra chefer kommer du fram till personligt förankrade insikter.  I en effektiv lärmiljö kan du redan under utbildningen utbyta erfarenheter, handlingsalternativ och stöd direkt med de andra deltagarna i processen.

 

Ikon för att Sprid effekterna av din ledarutbildning i organisationenSprid effekterna i organisationen

Under en utbildning kommer du att lära dig många nya saker som kan bidra både till din och till organisationens framgång. Stäm regelbundet av med din chef och ta hjälp i att implementera dina nyvunna insikter. Använd inspirationen från utbildningen till att skapa en tydlig gemensam bild för ditt team, gällande vart ni ska och hur ni fortsätter framåt tillsammans.

 

Det är alltid viktigt att kunna påvisa värdet av en investering, men det kan vara svårt att mäta effekter av utbildning och förändring på kort sikt. Än svårare blir det att om man inte definierat i förväg vad man vill att en utbildning ska resultera i. Ge dig själv bra förutsättningar för ett lärande som gör verklig skillnad, både för dig och din organisation. Med en tydlig målbild och några enkla men viktiga förberedelser, kan du se till att din dyrbara tid borta från jobbet blir en bra investering.

Ladda ner hela artikeln:

E-post:


 

Läs mer om våra öppna program för erfarna chefer och ledare >>

 

Originaltext: Carl Klingborg
Grafik: Emma Duong
Sakgranskare: Peter Myhrström
Redaktör: Henrik Ekequist