Efter samtliga moment i våra program får alla våra deltagare fylla i en slututvärdering. Där får deltagarna bland annat svara på frågan “Vad tyckte du om programmet totalt?”. Svaret ges på en skala från ett till tio. Vi använder oss av ett tredjepartsverktyg för dessa utvärdering och har inte möjlighet att påverka resultatet i efterhand.
 

exempelikon på våra betyg

De tre senaste starterna räknas

Det genomsnittliga betyget räknas ihop från de tre senast genomförda programstarterna. Beroende på hur många starter vi har per år av ett visst program, kan det sträcka sig upp till tre år tillbaka i tiden.

< < Tillbaka