Under en inspirerande dag presenteras praktiska exempel på hur och varför flödesorienterade och självförbättrande verksamheter fungerar. I filmen berättar några av deltagarna på seminiariet i våras om de utmaningar de står inför idag och det förändringsarbete som väntar dem.