– Vi har förstått att många advokater och jurister känner ett behov av fördjupad kunskap om företagsfinansiering, kapitalstruktur och värdering. Det är inget som ingår i juristutbildningar, men många jurister är djupt involverade med relaterade frågeställningar i sitt dagliga arbete. Vi har därför, bland annat i dialog med ett antal advokatbyråer, tagit fram det här programmet, säger Bo Becker.

Bo Becker är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och den som ansvarar för programmet Corporate Finance for Lawyers tillsammans med professor Per Strömberg.

– Målet är trefaldigt: att utveckla en precis förståelse för centrala finansiella begrepp, att kunna vara en intelligent konsument av finansiell analys och att utveckla omdömet i fråga om värdering och kapitalstruktur. Materialet är ämnat att vara direkt användbart i advokaters och affärsjuristens vardag, säger Bo Becker.

 

Bo Becker Bo Becker är professor vid institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och innehar en Ph.D. från University of Chicago Booth School of Business. Han har tidigare varit anställd på University of Illinois och Harvard Business School. Han forskar om företags kreditmarknader, insolvens, och kreditvärderingsinstitut.

 
Per StrombergPer Strömberg innehar Handelshögskolans Jubileumsprofessur i finansiell ekonomi, särskilt riskkapital. Han är civilekonom från Handelshögskolan och har en Ph.D. i finansiell ekonomi från Carnegie Mellon University. Per Strömberg är ordförande i kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Professor Strömbergs forskning rör bl.a. corporate governance, företagskonkurser och Private Equity.

 

Relaterade program