Många företag och organisationer tar idag stora risker med sitt agerande: I de fall handlingarna uppfattas negativt eller direkt oetiskt av allmänheten, kunder, ägare, investerare, leverantörer, den egna personalen, politiker, ”reglerare” och andra beslutsfattare i samhället tar organisationens image skada. Richard Wahlund, professor på Handelshögskolan (”The Bonnier Family Professor in Business Administration”), har bedrivit forskning kring i frågorna. Lyssna till ett samtal kring slutsatser – risker och möjligheter.

Relaterade program