Magnus TengbergMagnus Tengberg på Vasakronan i Göteborg, ansvarar för långa, ofta fleråriga, och omfattande byggprojekt, ibland med miljardbudgetar. Han gick programmet Byggherre Master Class 2013.

– Som byggherre är jag ytterst ansvarig för att driva projekt från början till slut. Många delar ska tas in och det gäller att både kunna se och förstå helheten för att man ska kunna leda och styra projektdeltagarna och vara kravställare. Genom programmet har jag fått verktyg med mig för att kunna se ur ett övergripande perspektiv och inte fastna i detaljer. Alla delar i ett projekt måste vara synliga, och det gäller att kunna omformulera ett projekt så att alla inblandade personer, från hantverkare till beställare, förstår hur de ska bidra på bästa sätt, säger Magnus Tengberg.

Magnus Tengbergs råd till deltagare som går programmet är att vara nyfiken och ha en stor öppenhet inför diskussionerna.

– Det är ett krävande program och man behöver kunna avsätta en hel del tid, men man får ett fantastiskt erfarenhetsutbyte och det är mycket stimulerande att få djupdyka i de olika ämnesområdena. Tack vare programmet har jag fått mycket nya kunskaper om andra delar av fastighetssektorn, både genom de andra deltagarna och via föreläsare.

Ett par gånger per år har Magnus Tengberg fortsatt träffa de övriga deltagarna. Metodikdiskussioner, tillvägagångssätt och inbjudna gäster brukar stå på programmet, och alla är enligt Magnus överens om att byggherreträffarna är mycket värdefulla.