1. Tillit håller takt med omvärlden

Ett typiskt drag i det svenskmärkta ledarskapet är tilliten, en faktor som blir alltmer kritisk även i organisationer med en hierarkisk kultur.

Förr kunde du som chef ha en ganska god överblick över såväl ditt företag som konkurrenterna och samhället du verkade i. Med dagens snabba utvecklingstakt, som dessutom är så enormt mycket mer mångfacetterad, har du som individ inte en chans att hänga med. Du är helt enkelt tvungen att lita på andra.

2. Nyfikenhet driver på utvecklingen

I en liten exportberoende nation som Sverige har företagen behövt komma ut i världen och förstå andras behov och lära av andras framgångar. Många har också varit snabba att komma tillbaka och omsätta det man har lärt sig i praktisk handling. Det är modigt och visar att vi i någon mening är entreprenöriella och kreativa.

Det är inte enbart de större företagen som har lyckats internationellt – den allmänna nyfikenheten på utländska trender märks även hos mindre spelare på hemmaplan. Det finns en tradition av att blicka utåt i alla verksamheter. Kommuner åker på studieresor och knyter kontakter runt om i världen, skolor har band till vänskolor i andra länder. När man hela tiden hämtar influenser utifrån, ifrågasätter man sina egna invanda mönster. Det är en förutsättning för att vara i rörelse och att ständigt utvecklas.

3. Inkludering effektiviserar besluten

Förankringskulturen i svenska organisationer kan ge dem som är vana vid snabba beslut huvudvärk. Samtidigt som förankrandet kan vara ineffektivt, är beslutsvägarna korta i platta organisationer som har ett starkt fäste bland svenska arbetsgivare. Decentraliseringen leder till att beslutsprocessen på många håll trots allt är effektiv.

Vi är duktiga på att förankra beslut, det är en del av vårt kulturella arv. Baksidan är förstås att det kan gå långsamt ibland. Men bolagen som det går bra för är både skickliga på att förankra och att lägga besluten långt ut så att de slipper utdragna processer internt. De som är närmast kunden vet dessutom vilka behoven är.

4. Hållbarhet skapar långsiktiga företag

Den svenska modellen innebär att man förstår affären ganska brett och inte bara har ögonen på det finansiella. För att vara framgångsrik över tid behöver det också finnas en hållbarhet i ledarskapet. Vad innebär det i praktiken? Till viss del handlar det om hur du är som person och att du är autentisk i din roll. Lyssnar du på andra? Tar du dig tid för medarbetarna? Ställer du tydliga krav och sätter upp klara mål? Det är sådant som skapar hållbarhet.

Vårt fokus är att bolagen ska stå för en helhet. Man kan inte bryta ut enskilda komponenter, det är mer komplext än så, det krävs en förståelse för hur de tre delarna; affär, styrning och ledarskap hänger samman och påverkar varandra. Vad är verksamhetens mål och mening? Hur ska vi organisera oss för att kunna bedriva en resurseffektiv och ändamålsenlig verksamhet? Hur vi skapar värde mot kund och inom verksamheten? Det är också viktigt med tid för reflektion för att utveckla sig själv och sin verksamhet.

5. Intryck och öppenhet håller bollen i rullning

I svenska företag finns det en hel del självkritik och ett inlyssnande klimat. Det hänger ihop med att man kontinuerligt tar intryck från andra länder. Många framgångsrika bolag står idag på en multikulturell grund. Det driver också på utvecklingen i organisationen.

Så “svenskt” ledarskap är ett kulturellt impregnerat begrepp som handlar om sådant som öppenhet, få hierarkier, informalitet och ett tillåtande klimat.

Ledarskap handlar till stor del om att bli bättre dag för dag i små steg, att aldrig stå still, att kontinuerligt fylla på med mer kunskap. Det gäller att få in en automatik i det precis som när du borstar tänderna varje morgon. På samma sätt kan du på daglig basis söka nya idéer eller ny inspiration. Man behöver göra det lilla annorlunda varje dag, så att det till slut blir en vana. Då tvingas du till utveckling.

Läs mer: Så värderas svenskt ledarskap & företagande i världen >>

Start: Ledarskapet från landet lagom – en världssuccé >>