Med ena foten i ekonomin och den andra i kulturen

Att beskriva Emma Stenström som docent i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan är visserligen korrekt, men beskriver endast en liten del av hennes omfattande och spännande verksamhetsfält. Hennes forskning har rört sig i gränslandet mellan ekonomi och kultur, med forskningsområden ofta långt ifrån de för ekonomiforskningens förväntade. Konst, nycirkus, dans och arkitektur är bara några exempel. Välkänd för bredare lager som programledare för SVT:s kulturprogram ”Arty” en gång i tiden och som regelbunden krönikör i Dagens Industri sedan många år.

Nya verktyg för att förstå en komplicerad omvärld

Emma Stenström är en av de ansvariga för Handelshögskolans initiativ ”Global Challenges”, ett program där studenter vid kandidatprogrammet i ”Business & Economics” från och med i höst ges möjlighet och verktyg att ta sig an de stora globala frågorna på ett för handelshögskolor kanske otraditionellt sätt. Under fyra terminer vävs frågor om de stora globala utmaningarna in i den traditionella utbildningen. Studenterna får ge sig i kast med frågor om hållbarhet, klimat, sociala utmaningar, migrations- och flyktingfrågan, och verktygen för detta är inte heller alltid de traditionella. Erfarenheter från praktiken blandas med kompetens från olika vetenskapliga discipliner såsom miljöforskning, teknologi och humaniora – och även konsten och kulturen tar plats.

Tips från podcasten för dig som vill veta mer

Övriga sommarpratare 2016

Lars Strannegård, “De små besluten och misslyckandets ledarskap”

Martin Carlsson-Wall, “Sport och näringsliv – olika men ändå så lika”

Lyssna på våra sommarpratare!