Anders Richtnér - vd för SSE Executive EducationDen obeboeliga planeten – livet efter uppvärmningen

Av: David Wallace-Wells

Tipsare: Anders Richtnér, vd SSE Executive Education

Det är svårt att tro hur snabbt förändring kan komma – och hur snabbt vi anpassar oss. Idag hälsar vi varandra via en mobiltelefon eller datorskärm. Vi är inbjudna till middagar och fester nyttjandes olika digitala kanaler. Våra dagliga interaktioner har på djupet utmanats och förändrats till följd av covid-19. Många av oss känner en stor nyfikenhet, men också en oro, och jag antar att nästan alla av oss håller med om att vi plötsligt befinner oss i en ny värld.

Som ett resultat är det lätt att känna rädsla, inte bara för covid-19, utan också för de ekonomiska svårighet som uppstår och händer framför våra ögon. Det sker över hela världen där inget land skonas, utan alla drabbas och påverkas direkt och indirekt av pandemin. Men de senaste veckorna har jag sett så många samarbeten och så mycket innovationsförmåga vilket värmer mitt hjärta. Från att människor och företag når ut, kopplar ihop sig, och erbjuder support på olika sätt – så kanske är detta vår chans att hitta våra bästa jag, och förnya våra relationer både lokalt och över hela världen.

Jag tror att vi har en lång väg kvar att gå för att förstå hur vi kan hantera den nya verkligheten vi står inför – och veta hur framtiden kommer att se ut.

Jag får inspireration av att se hur ledare tar itu med utmaningar som de inte kände till för bara veckor sedan. Att nya färdigheter används för att på kreativa sätt hitta vägar och lösningar framåt som är hållbara för individer, organisationer och samhället i stort. Det är som att se entreprenörskap, och ett entreprenöriellt och ansvarsfullt tänkande, utvecklas i realtid över hela världen. Förhoppningsvis hjälper detta oss alla att arbeta för att skapa en bättre framtid.

Men jag är orolig.

Orolig för att vi kommer att falla tillbaka i gamla vanor och upprepa misstag, snarare än att lära av det som för närvarande händer.

Orolig för att vi snabbt glömmer vad som verkligen händer i världen för tillfället: klimatförändringar som går bortom och är större än COVID-19.

För att citera Greta Thunberg som i sitt tal vid World Economic Forum, 25 januari 2019, sa: ”Our house is on fire. I am here to say, our house is on fire. According to the IPCC, we are less than twelve years away from not being able to undo our mistakes.” Detta är inte stora ord. Det är sanna ord.

Kaosets element som följer i spåren och i samband med klimatförändringar är som en skräckfilm. Det innehåller skogsbränder; sötvattenbrist; döende hav; och luft vi inte kan andas.

Detta är inte vad jag vill och önskar att framtiden ska vara, och jag tror att de flesta håller med mig.

Därför önskar jag att du breddar dina perspektiv bortom svårigheterna med covid-19, vilka vi läser och hör om dagligen, till att du lär dig vad klimatförändring egentligen handlar om.

Till att börja med uppmanar jag dig att läsa David Wallace-Wells bok “Den obeboeliga planeten – livet efter uppvärmningen“. Det är ett brutalt porträtt av klimatförändringar och våra framtida liv på jorden.

Denna bok kommer att väcka och uppdatera dig. Som Farhad Manjoo skriver: “Det är den mest skrämmande boken jag någonsin har läst.” Jag kunde inte hålla med mer. Läs den!

Den kan komma att skrämma dig, men den uppmanar också till handling. Vi har sett att vi kan göra drastiska förändringar på kort varsel i samband med covid-19, vilket vi behöver än mer för att hantera klimatfrågan. Njut av att lära, och gå sedan till handling.

Den obeboeliga planeten – livet efter uppvärmningen av David Wallace-Wells, ISBN 9789100180959.

Uninhabitable Earth – Life After Warming av David Wallace-Wells, ISBN 9780593236680.

 

 

Vi vill även tipsa om… 

 


 

Ansvarsfullt ledarskap: vägen till hållbara affärer

Av: Pernilla Petrelius Karlberg och Ingalill Holmberg

Att utveckla hållbara affärer ställer stora krav på innovationsförmåga och ett ledarskap som går bortom finansiella nyckeltal och kortsiktiga ägarintressen. Vad innebär ett sådant ledarskap? Hur kan ansvarsfullt ledarskap göras till en drivkraft för innovation och hållbarhet?

I den här boken beskrivs verktyg och modeller som har utvecklats i olika kontexter för att driva strategiska förändringar där innovation, hållbarhet och ökat ansvar är helt avgörande för organisationens överlevnad och framgång. Ett genomgående tema är de utmaningar och möjligheter som följer av att verka i en global värld med hög förändringstakt.

Ansvarsfullt ledarskap : vägen till hållbara affärer av Ingalill Holmberg, Pernilla Petrelius Karlberg, ISBN 9789144139784.

 


 

Dold potential – Så skapas innovation utanför kärnaffären

Av: Mattias Axelson
Släpps: 7:e augusti

Tiderna förändras. Ökade krav på hållbarhet, kraftfull urbanisering och snabb teknikutveckling kommer förändra förutsättningarna för våra företag och organisationer. För att förbli lönsamma och relevanta, och för att kunna bidra positivt till sin omvärld, krävs förnyelse. Alla organisationer har en dold potential – koncept, kompetenser och kontakter som kan användas på nya sätt för att skapa nya erbjudanden för nya tider. Problemet är att gå från idé till affär, det är därför den här boken finns.

Boken ger insikt och inspiration kring: Varför – Om nödvändigheten att lyfta blicken utanför boxen som omger dagens företag. Vad – Om att hitta dold potential för nya affärer med kunskap och proaktivitet. Hur – Om förverkligandet av nya affärer med rätt organisation.

Dold potential – Så skapas innovation utanför kärnaffären av Mattias Axelson, ISBN 9789152356395.

 


 

Mer inspiration?

SSE Executive Education har tillgång till ett fantastiskt nätverk av experter och producerar regelbundet artiklar, guider och filmer. Dessa hittar du i vårt inspirationsrum.