katharina1Katharina Arenvi har vid en första anblick en något ovanlig bakgrund. Utexaminerad ekonom från Handelshögskolan i Stockholm med flera år i näringslivet bakom sig. Men även med en mastersexamen i gestaltterapi i bagaget. Två ytterligheter kan tyckas. Det precisa, lite ”fyrkantiga” och akademiska förhållningssättet å ena sidan, och det mjukare, existentiella och alternativa å den andra.

– Visst, jag kan förstå att min bakgrund kan upplevas som en udda väg att gå, men så har det aldrig känts för mig, tvärt om. Jag har alltid haft ett intresse för organisationer och för människor. Och rätt tidigt kom jag till insikten att alla organisationer är skapelser som består av just människor, människor som verkar tillsammans. För att då fungera som ledare i en organisation är det fundamentalt att förstå just det mellanmänskliga, och för att göra det måste man förstå sig själv, säger Katharina Arenvi.

Katharina Arenvi ansvarar för SSE Executive Educations program ”Ledarskap genom personlig utveckling” sedan ett antal år tillbaka, och hon har en mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling i företag och organisationer bakom sig.

Men vad är det då Katharina ser som de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt ledarskap, och vilka är de största fallgroparna?

– Många blir chefer eftersom de är väldigt duktiga på att prestera som individer, de är mycket kompetenta på ett specifikt område, men inte på ledarskapet i sig. De saknar verktygen som ledarrollen kräver. Framförallt handlar det om insikten att det inte längre är jag som ska prestera, min roll är att uppnå resultat genom andras handlingar. Och då behöver jag som ledare lära mig att hantera fler perspektiv och oklarheter, att förstå hur jag som person påverkar andra människor, säger Katharina Arenvi och fortsätter:

– Är man, som de flesta framgångsrika individer i näringslivet, snabb och smart och kan förstå abstrakta begrepp är det ju en fördel i de flesta fall. Men vad man ibland då missar är att vår hjärna, denna fantastiska skapelse, inte ger oss verkligheten utan bara en modell av den. Det här är något man behöver förstå, och för det krävs tålamod och förmågan att se olika perspektiv. Då behövs något annat än det här ständiga drivet att alltid komma vidare, man behöver ha förmågan att stanna upp och kunna få med sig andra.

Katharina Arenvi menar också att det är viktigt att vara ödmjuk inför att andra inte har samma perspektiv som en själv, och att man som ledare måste lära sig att se övriga i organisationen som de människor de faktiskt är, och att genom sitt eget beteende inspirera andra.

– För ett framgångsrikt ledarskap handlar nämligen inte enbart om att få människor att göra saker. Det handlar om att få människor att utifrån egen vilja göra de här sakerna.