– Den digitala transformationen är något som alla instanser i näringsliv och samhälle måste förhålla sig till. Här talar vi inte endast om digitaliseringen som nya sätt att kommunicera eller samla och behandla data, utan digitalisering som en integrerad del i affärsmodellen och, i slutändan, något som företag måste behärska för sin överlevnad, säger Peter Myhrström, ansvarig för programmet på SSE Executive Education.

Programmet, som startar i oktober, spänner över cirka en månad varav totalt tre heldagar som kräver fysisk närvaro. I övrigt ingår ett flertal digitala moment såsom webinars.

Några av de främsta forskarna från Handelshögskolan i Stockholm på områdena digitalisering och innovation, exempelvis Robin Teigland och Anders Richtnér, bidrar till programmet. Deltagarna ges även verktyg och vägledning för att utveckla och komma vidare med det egna företagets digitala handlingsplan.

Programmet är ett samarbete mellan SSE Executive Education och den digitala förändringsbyrån DigJourney.


Mer information om programmet hittar du här:
http://exedsse.se/program/digital-transformation/

Lyssna på vår podcast om digital transformation:
http://exedsse.se/en-podd-om-digital-transformation-kanske-var-tids-storsta-affarsmassiga-utmaning/