Tillförlitliga forskningsresultat – vad ska vi tro på?

Forskningsresultat ligger till grund för många artiklar vi läser, TED-talks vi ser på och managementböcker som vill inspirera oss till beslut och förändring. Anna Dreber Almenbergs forskning handlar om hur vi egentligen ska förhålla oss till resultat inom vetenskaplig forskning. Anna är flerfaldigt publicerad i vetenskapliga artiklar kring psykologi och nationalekonomi samt är verksam som professor vid nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Stockholm.

Statistisk analys – lösningen på ”replikeringskrisen”

Ett av de mest sedda föredragen på Ted Talks är med socialpsykologen Amy Cuddy om hur din egen fysiska hållning kan leda till en stärkt maktposition, så kallad ”power posing”. Föredraget baseras på forskning, genomförd på 42 personer, och menar att en hög fysisk hållning (exempelvis stående), till skillnad från en låg, leder till ökat testosteronpåslag, minskat påslag av kortisol, ökat risktagande och en ökad känsla av makt. Forskningsresultaten slog ner som en bomb i stora delar av världen när de presenterades. Det enda problemet var att de inte var tillförlitliga. Testerna gick nämligen inte att replikera, det vill säga upprepa, på ett högre antal personer och då uppnå samma resultat. ”Replikeringskrisen”, alltså bristen på reproducerbarhet, är ett generellt fenomen inom kvantitativ vetenskap.

Så vilken forskning kan vi i så fall lita på? Vem har ansvaret för krisen? Och hur ska vi lösa problemet? Om detta resonerar Anna Dreber Almenberg i den här spännande podcasten om utmaningarna med forskningens tillförlitlighet.

Tips från podcasten till dig som vill veta mer

Övriga vinterpratare 2016

Martin Sköld – Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation
Lawrence Romani – Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?
Mats Agurén – Om mångdimensionellt ledarskap och “elaka problem”
RAMP – Nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända
Alla Vinterpratare 2016, startsida