Med fyra o:n som ramverk ledde Kinberg Batra åhörarna genom sina erfarenheter utifrån fyra kluster av utmaningar som hon funnit haft stor påverkan på förutsättningarna för ledarrollen. Dessa insikter går att applicera för ledare oavsett om man verkar i den politiska sfären, näringslivet eller offentlig verksamhet.

Två områden av utmaningar som lyftes var osäker omgivning och otålighet. Nedan är några nedslag från föreläsningen.

Osäker omgivning

I en globalt turbulent samtid blir även den nationella omgivningen osäker. Terrorism, flyktingkris, bil- och skogsbränder påverkar självklart den politiska agendan:

“Det här belyser det politiska landskapets rörelse. Utrymmet att kunna utveckla en positiv framtidsagenda begränsas när tiden går åt till att hantera pågående kriser.”

Otålighet

Vår ständiga uppkoppling skapar en otålig omvärld med en tidspress som piskar upp både ställ- och svarstider: när avsändare, medier och mottagare jagar klick, sensationer och konflikt är det svårt att få fram en långsiktig agenda.

“Även om man är medveten om läget är det lätt att gå åt det reaktiva hållet. Det är konstant bråttom att uttala sig snabbt och fatta beslut utan att hinna prata med andra i lugn och ro.”

Våga engagera dig!

Den forna partiledaren avslutade med att uppmana den fullsatta hörsalen att engagera sig:

“Att jobba med andra som brinner för det man tror på för att nå ett gemensamt mål är fantastiskt och rankar högt i stimulans och engagemang. Politiken idag är svårt och rörig och vi debatterar om vår demokrati ska hålla. Våga prova, särskilt ni som är duktiga ledare – det är nu ni behövs mer än någonsin.”


SSS Executive Education har rankats som bäst i Norden och Baltikum på executive education, enligt Financial Times sedan 2001. Vill du också utvecklas och inspireras som ledare?