Vi följer Handelshögskolan i Stockholms förhållningsregler gällande coronaviruset. Läs mer på hhs.se >>

 

Verksamheten på Campus Kämpasten anpassas för att fortsätta vara en säker och trygg miljö för dig som programdeltagare. Läs mer på kampasten.se >>