Organisationsutveckling – 5 effekter av Executive EducationOrganisationsutveckling

I en effektiv utbildning kan du arbeta med verkliga utmaningar direkt under programmet. Konkreta utmaningar fungerar som det bästa bränslet för utveckling. Genom att få ansvar för och medvetet jobba med ett verkligt case ökar dessutom det personliga engagemanget och därmed också sannolikheten till framgång.

Personlig Utveckling – 5 effekter av Executive EducationPersonlig utveckling

Du utmanas själv genom ”den personliga utmaningen i utmaningen”. Det kan exempelvis innebära att bygga sig starkare och tryggare i sin egen roll för att på så sätt kunna leda organisatorisk förändring. Det kan också innebära att tanka på sig verktyg och ramverk inom relevanta områden såsom ekonomi och styrning.

Kunskapsinhämtning – 5 effekter av Executive EducationKunskapsinhämtning

Kunskapsjakt är idag en utmaning i sig eftersom komplexiteten ökar; tillgången till information är enorm och hastigheten är hög. Kunskap blir snabbt gammal och det gäller att kunna navigera rätt för att kunna söka fram relevant kunskap. Dels för lära sig rätt saker, dels för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.

Karriärutveckling – 5 effekter av Executive EducationKarriärutveckling

Karriärutveckling kan vara att förbereda dig för en vertikal förflyttning men det kan också vara horisontellt eller till en specialistroll. Med dagens snabba förändringstakt behöver vi regelbundet se över vår egen utveckling, våra styrkor, kompetenser, mål, nätverk m.m. för att kunna göra aktiva val i vår egen arbetssituation.

Nätverkande – 5 effekter av Executive EducationNätverkande

Det finns flera vinster av ett starkt nätverk. Deltagare, programledare samt föreläsare kan bidra med olika input i nätverket. Bygg strategiska nätverk när du inte behöver dem, så att du har dem när du behöver dem. Hjälp sedan varandra att flytta er själva, era team och organisationer framåt.

 

Givetvis blir vi alltid glada när en tidigare deltagare berättar för oss att de kommer att rekommendera våra program till nära vänner och kollegor. Men den största behållningen är ändå när de berättar om det självförtroende och den bestämdhet att göra skillnad de har, när de är tillbaka på arbetet på måndagen – det är också en effekt av executive education.

 

5-effekter_av_executive-education_whitepaper_sse_400x565

Ladda ner hela artikeln:

E-post:


Se våra öppna program för erfarna chefer och ledare >>

 

Originaltext: Carl Klingborg
Grafik: Emma Duong
Sakgranskare: Peter Myhrström
Redaktör: Henrik Ekequist