Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

En ny värld kräver ett nytt ledarskap

För att framgångsrikt navigera genom en värld av teknikskiften, digitalisering och globalisering  behöver vi innovativa chefer och modiga ledare som vågar tänka nytt kring affärsmodeller, organisation, ledarskap och kultur. Vi behöver förstå hur teknik inom t.ex. Artificiell Intelligens, big data, IoT, AR/VR, machine learning och blockchain förändrar spelplanen.

Vi behöver lära oss att arbeta med strategiska partnerskap och samskapande i det nya ekosystem som idag binder samman akademi, politik, storbolag och startups. De chefer och ledare som ansvarar för att staka ut riktningen och driva på förändringsarbetet behöver strategier och best practice-exempel att luta sig mot för att få med sig kollegor, företagsledningar och stakeholders på resan.

Decoding X – utbildning för dig som driver digital transformation

Handelshögskolan Executive Education erbjuder nu i samarbete med Decoding X ett tolv dagars utbildningsprogram för framtidsorienterade chefer som vill lära sig att hantera digital transformation. Decoding X kombinerar best practice och den senaste forskningen, med stöd och engagemang från ett starkt internationellt nätverk, knutet till Decoding X och Handelshögskolan. Utbildningen Decoding X har ett interaktivt, innovativt och experimenterande format, där du får chansen att testa idéer, få snabb återkoppling och se vad som fungerar i praktiken.

Programinnehåll

Programmet Decoding X är tolv dagar långt och uppdelat på fem moduler:

Modul 1. Translating technology into strategy, 2 dagar
Vi arbetar tillsammans för att kartlägga och förstå megatrender inom globalisering, exponentiell teknik, digitalisering och hållbarhet.

Modul 2. Design the future, 3 dagar
Med utgångspunkt i design thinking, innovationsledning och servicedesign tar vi oss an frågor som; Hur designar man en organisation som klarar ständig transformation? Vad är en innovationskultur? Hur bygger och planerar vi för framtiden parallellt med den dagliga verksamheten?

Modul 3. Strategic partnerships in a networked society, 3 dagar
Under denna modul som hålls i Berlin, labbar vi kring globala partnerskap, anpassning till nya affärsmodeller och öppna innovationssystem tillsammans med internationella pionjärföretag inom ledarskap, design, exponentiell teknik och innovation. Vi tittar även på några av de risker som vi behöver ta itu med i samband med digitaliseringen och hur modern riskhantering kan utformas.

Modul 4. Future of organizations, 2 dagar
Om vi ska kunna möta framtida kunders behov, hur ska vi då leda och organisera? I denna modul tar vi oss an att förstå hur våra framtida organisationer kommer att formas efter digitaliseringen. Vi möter nästa generation i ett omvänt mentorskapsupplägg.

Modul 5. Scaling business and digital disruption, 2 dagar
Vi rustar upp för morgondagens business-adventure och utforskar de episka berättelser som kommer att flytta oss från punkt A till punkt B. Genom case utforskar vi principer för uppskalning samt utvecklar partnerskapsstrategier för framtiden.

Programmets format

Som deltagare arbetar du tillsammans med ledande experter, etablerade företagsledare, forskare och andra deltagare för att ni tillsammans ska utveckla färdigheter för att kunna avkoda framtida utveckling och öva ett digitalt strategiskt beslutsfattande. Lärandet är interaktivt. Med ett starkt fokus på “hur” varvar vi föreläsningar med labb, diskussioner och case, aktuella för dig och din organisation.

Förutom fysiska möten kommer du alltid att ha tillgång till information, föreläsningar och inspiration att fördjupa dig i digitalt.

Du hittar mer utförlig information om programinnehållet i programbroschyren.

Resultat
Closing the gap – Decoding X

Grafik: ”Closing the gaps”. Decoding X är ett initiativ som för samman ett antal olika aktörer och perspektiv för att gemensamt ”avkoda” och skapa beredskap för innovation, transformation och digitalisering.

Decoding X stärker dig i din roll att ta dig an det digitala, globala samhällets möjligheter och utmaningar med full kraft. Du kommer att få nya kunskaper, experimentera och praktiskt testa dessa kunskaper och dina idéer tillsammans med experter, forskare och andra ledare med motsvarande uppdrag. Utöver det kommer du att bli en del av ett starkt nätverk av företagsledare, politiker, experter, forskare och innovatörer som du kan få feedback från, och byta erfarenheter med, långt efter programmets gång.

I interaktion mellan experter och deltagare avkodas det ständigt föränderliga digitala landskapet och du får även stöd och verktyg för att ta hem kunskapen och kunna implementera den i din egen organisation och hjälpa andra att avkoda förändringen. Programmet rustar dig för att leda under förändring, med den globala marknaden som spelplan och med dina visioner i fokus.

Rätt program för dig?

Decoding X är ett program som riktar sig till chefer, beslutsfattare och nyckelpersoner med ansvar eller mandat att styra verksamhetens digitala transformation och/eller som ansvarar för affärsutveckling och digital strategi.

För att få ut maximal nytta av att gå programmet ska du vara chef på ledningsgruppsnivå eller i affärsdrivande verksamhet inom privat eller offentlig sektor. Du har en drivande roll där du ska skapa utveckling och behöver få en djupare förståelse för det digitala landskapet och vad det kommer att kräva av er organisation och dig som ledare under de närmaste åren framöver.

Programspråk för Decoding X är engelska. Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Bakom initiativet Decoding X

Claudia Olsson, VD Exponential AB och Young Global Leader World Economic Forum och Klara Adolphson, expert och senior rådgivare inom ledarskap, innovation och transformation, presenterar tillsammans med Handelshögskolan Executive Education en helt ny typ av ledarskapsprogram i Decoding X. Fakulteten består av ett ledande nätverk av företagsledare, politiker, experter, forskare och innovatörer. Från Handelshögskolan deltar bland annat professor Robin Teigland och Anders Richtnér, associate professor och VD för Handelshögskolan Executive Education.

“Konceptet har utvecklats under våren 2017, bland annat genom samarbete och interaktion och djuplodande analyser med experter från näringsliv och offentlig sektor. Nära samtal har förts med ledande storbolag, startups, samhällsförändrare och offentlig förvaltning. Eftersom Decoding X är djupt förankrat i de behov och utmaningar som näringslivet står inför kommer deltagarna förses med verktyg för att inte bara följa med i samhällsförändringen, utan för att kunna leda den.”

Claudia Olsson, VD Exponential AB och YGL World Economic Forum och Klara Adolphson, expert och senior rådgivare inom ledarskap, innovation och transformation.

“Globalisering, exponentiell teknik, och ökat fokus på hållbarhet är bara några av de förändringskrafter som akut utmanar dagens ledare. Näringslivet är i stort behov av den här typen av utbildning, som fokuserar på konkreta metoder för att förstå den digitala transformationen på djupet. Decoding X kommer att vara Nordens ledande plattform där morgondagens ledare möts och genom workshops, innovation labs och föreläsningar med ledande tänkare, tillsammans stärker såväl sitt ledarskap som sin innovationskapacitet.”

Anders Richtnér, associate professor och vd SSE Executive Education

Om Handelshögskolan Executive Education

Handelshögskolan Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion.

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja Handelshögskolan Executive Eduction >>

  • Öppen utbildning
  • Fördjupningskurser

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

Totalt 12 dagar fördelat på 5 moduler
Språk:
English
Pris:
155 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor tillkommer

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta oss