“Tillit är inte ett managementkoncept, det är inte ett färdigt paket som du bara kan packa upp och implementera i din verksamhet, utan det är ett tankesätt som genomsyrar allt du gör i en verksamhet.”

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning på Lunds universitet. Hon var forskningsledare i Tillitsdelegationens huvudutredning i välfärdssektorn, d.v.s för vård och omsorg mellan juni 2016 och juni 2018. Hon ledde 20 forskare som studerade lovande projekt med tillit i fokus i offentlig sektor, ett arbete som resulterade i en forskningsantologi, en SoU som du kan ladda ner här. Efter utredningen har Louise även varit strategisk rådgivare i förändringsarbetet för mer tillitsbaserad styrning i Region Skåne.

I en intervju som gjordes i samband med en alumniträff för utbildningen Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården delar Louise med sig av sina insikter om vad utredningens slutsatser innebär för vårdsektorn och ger råd till dig som är chef i vården.

 

Guide till avsnitten i filmen “Vården behöver mer tillitsbaserad styrning”

Inledning: Louise Bringselius om sin roll i Tillitsdelegationen.

00:45 – Vad kom Tillitsdelegationens forskare fram till?

02:36 – Hur ser förutsättningarna ut för att arbeta med tillit i vården?

04:48 – Hur skulle du summera delegationens slutsatser?

05:40 – Vad har forskningen tittat på och kommit fram till?

08:00 – Vilka är de viktigaste slutsatserna för vården?

09:40 – Vilka utmaningar ser du gällande ledarnas förutsättningar i vården?

10:48 – Hur kan delegationens slutsatser påverka vården?

13:05 – Ser du några potentiella hinder för att arbeta mer tillitsbaserat i vården?

14:17 – Hur kan man komma igång med tillitsbaserad styrning?

15:00 – Vad kan man som ledare göra för att sätta igång processen?

17:13 – Tillitsstyrning i praktiken – exempel från Region Skåne.

20:20 – Hur har responsen sett ut för delegationens arbete?

 


Är du senior chef i sjukvården? Läs mer om vår specialutformade utbildning:

Relaterade program