Utbildningar i general management, för SSE Executive Education

Genomtänkta beslut är en Handelsvara

Vi tror att nyckeln är en helhetssyn grundlagd i ett antal viktiga kunskapsområden. En sådan grund kommer hjälpa dig förstå och driva din verksamhet mer proaktivt redan under utbildningens gång, men också hjälpa dig omvandla nya utmaningar och möjligheter till framgång på sikt. Vår långa erfarenhet och starka koppling till både forskning och näringsliv gör det möjligt för oss att erbjuda dig de främsta experterna inom respektive område. Det är bland annat det som gjort att vi sedan 2001 är rankade bäst i Norden på Executive Education av The Financial Times.

Utbildningar i General Management

Executive Leadership Program (ELP)

Vår mest heltäckande chef- och ledarskapsutbildning för dig som är senior chef på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i affärsdrivande verksamhet inom offentlig sektor. Ger dig både bredden och djupet inom ämnena ledarskap, affärsutveckling och styrning.

Chef och ledare

Redo för nästa steg som chef? Bli vassare i din roll och utveckla din förmåga som ledare. Programmet är till för dig som jobbar främst operativt idag men som vill få bättre inblick i strategiska och ekonomiska frågor, få insikter i ditt personliga ledarskap och kunna ge ett starkare bidrag till organisationen.

Företagsledning för bygg och fastighet – SBL

En gedigen general managementutbildning framtagen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen. Branschrelevanta case och erfarenhetsutbyten med andra i relevanta roller på området ger dig en större förståelse för utmaningarna i hela kedjan. Du får perspektiv och verktyg att driva din verksamhet genom väl fungerande samarbeten och hållbar konkurrenskraft.

Managing Professional Services (MAPS)

En managementutbildning specifikt framtaget för dig som är ledare av en verksamhet inom kunskapsintensiva tjänster av rådgivande och konsultativ karaktär. Utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskap, affärsutveckling och styrning lär du dig skapa starka kundrelationer samt attrahera och behålla talangerna.

Offentliga sektorns managementprogram (OSMP)

Ett managementprogram för dig som är högre chef inom den offentliga sektorn. Programmet utgår från den offentliga sektorns speciella förutsättningar vad gäller styrning, förändringsarbete och verksamhetsutveckling.

 

Hittade du vad du sökte?

Utbildningar inom finansiell ekonomi, företagsekonomi och ledarskap.

Utbildningar med branschfokus >>

Samtliga utbildningsprogram >>

Håll dig uppdaterad om våra utbildningar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev längst ned på den här sidan.

Varför ska du välja SSE Executive Education?Sedan 2001 är vi rankade Bäst i Norden på executive education enligt Financial Times. Fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction hittar du här >>