Johan Berg har hållit i Underwritingprogrammet en relativt kort period. Han startade 2019 och har hittills fått bra reaktioner som han gläds mycket åt. Med en bakgrund i försäkringsbranschen sedan 20 år tillbaka har han sedan häromåret kombinerat sin nuvarande yrkesroll med rollen som föreläsare något han trivs riktigt bra med. Programledarrollen beskriver han som “spännande och lärorik”, särskilt när deltagarna engagerar sig och föreläsningarna skapar intresse utöver det förväntade.

– Jag tycker det är häftigt med interaktioner och reflektionstid. Att dela med sig av sina kunskaper, ta del av andras och att sedan dela på insikterna ger så mycket mer än traditionell undervisning, säger han.

Fundera över vad du saknar

Underwritingprogrammet är skapat för dig som har en grundläggande förståelse, kunskap och erfarenhet inom försäkring och vill gå på djupet kring riskbedömning och mekanismerna bakom, oavsett om du är köpare eller säljare av försäkring.

Innan du startar utbildningen kan du fundera över vad det är du saknar i dag, exempelvis nämna tre saker du skulle kunna förbättra och vad du har för målbild av vad du ska kunna när programmet är klart.

– Utifrån de ämnen vi tar upp – gör klart för dig vilka du vill förstå djupare och öka insikterna kring. Då blir din utbildningsresa tydligare och du vet när du uppnått dina satta mål, säger Johan.

Utbildning är en god strategi

Han hänvisar till en studie vid Oxford University* som pekar på att de som inte slutar att utveckla sig och lära sig mera kommer att vara överlevarna i en framtid som inte är långt borta.

– Vi kan och kommer att digitalisera så många processer både nu och i framtiden, men om du ska klara dig är det bredare och mer djupgående kunskap som kommer vara din konkurrensfördel.

Utbildning, menar Johan, är en av flera goda strategier för att stärka sin yrkesroll.

– Du kommer känna dig tryggare och kan vara mer precis i dina analytiska slutsatser vilket inger förtroende i dina olika samarbeten. Inte minst gentemot kund, avslutar han.

Utbildningen ska:

  • Fördjupa din kompetens inom försäkring.
  • Ge dig verktyg i hur du riskbedömer.
  • Göra dig tryggare och starkare i din yrkesroll.
  • Kommunicera dina nyvunna kunskaper på ett förtroendefullt och riktigt sätt.

* The future of Employment (PDF)

 


 

IFU är en del av SSE Executive Education och är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring och risk management.

Kontakta mig

Annmari Hägg Håkansta

Specialized Client Director

Tel: +46 70 639 20 09

annmari.hakansta@exedsse.se

Marcus Feldt - SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 70 954 67 72

marcus.feldt@exedsse.se