Många erfarna chefer uttrycker en oro att de har ”fastnat i gamla hjulspår” och inte utvecklas lika mycket längre. Efter flera års erfarenhet som chef känner du oftast en grundtrygghet i vardagen, men samtidigt att du kanske inte utvecklas lika mycket längre; att du inte har inspiration att pröva nya idéer, eller att du inte har hunnit uppdatera dig på nya rön och framgångsrecept. Ett externt ledarprogram, där du utvecklas tillsammans med andra chefer, kan då vara helt rätt för att få den där nytändningen.

 

“Det är lätt att man går på i gamla hjulspår, jag kände själv att jag behövde lite tid att reflektera över mitt eget ledarskap.”

 

Många års erfarenhet som chef

Christina Bostedt på Diskrimineringsombudsmannen hade varit verksam som marknads- och kommunikationschef i många år när hon fick ett nytt uppdrag hos sin tidigare arbetsgivare. På rekommendation gick hon då ”Ledarskap genom Personlig Utveckling” (LPU) på SSE Executive Education. “Jag har jobbat som chef ganska länge och när jag började programmet var jag också i en ny roll då; jag hade också enhetschefer under mig för första gången, vilket jag inte hade haft tidigare.”

 

“Jag upplever att programmet i sig var en resa,”

 

Lätt att gå på i gamla hjulspår

Christina berättar att hon trivs i sin roll som chef och gillar att utveckla människor, men att hon också vill utvecklas själv. “Det är lätt man går på i gamla hjulspår, jag kände själv att jag behövde lite tid att reflektera över mitt eget ledarskap.” Christina hörde talas om programmet genom sitt nätverk och började undersöka vad det skulle innebära för åtaganden. ”Min chef tyckte att det var en bra idé och det var andra som hade gått liknande program. De visste ju var det innebar och tycke att det var positivt.”

 

 

 

LÄS MER OM PROGRAMMET ->

 

 

Redan gått ledarprogram tidigt i karriären

Deltagarna i Ledarskap genom personlig utveckling är erfarna chefer: de har oftast redan gått andra program som fokuserar på deras personliga utveckling tidigt i karriären. Skillnaden med det här programmet är att det är på en annan nivå. ”Den uppfyllde alla förväntningar jag hade! Jag har gått andra ledarskapsutbildningar. Det som har skilt sig med Ledarskap genom personlig utveckling var just att det var ett fokus på både individ, grupp och organisation så man fick ett sammanhang.”

 

“För mig är det väldigt mycket glädje och utveckling, jag fick väldigt mycket aha-upplevelser och verktyg. Det har varit väldigt bra.”

 

Okänd grupp skapade helt andra möjligheter

Poängen med att man träffar en grupp okända människor är att allting är nytt för varandra och att man inte kommer ha någon slags löpande arbetsrelation. Det gör att deltagarna kan vara öppna och ärliga med varandra på ett annat sätt än på den vanliga arbetsplatsen. ”Det var ju väldigt givande – en feedback som man kanske inte är så bra på att ge och få i vardagen.”

Deltagarna kommer hem med unika insikter som de kanske aldrig skulle ha kunnat få lika uppriktigt av sin vanliga yrkeskollegor. “Och här blev det ju väldigt konkret – hur man uppfattas och vilka som är ens styrkor – vilka drivkrafter och styrkor som uppfattas av andra.”

 

Orolig för frånvaro från jobbet

Den största farhågan med programmen på Executive Education brukar vara att det ska ta för mycket tid från arbetet och så kände även Christina. ”..för så kunde man ju känna ibland – att jag har så mycket och göra just nu, så mycket på schemat. Kalendern är fullbokad och nu ska jag iväg några dagar. Men jag visste ju att kommer jag dit så får jag nya verktyg och jag får tid att reflektera. Så man kände att det var så otroligt väl investerad tid.” Ett stort värde med att komma iväg från sin arbetsplats är just att det skapar utrymme för reflektion – Något som har en väldigt positiv effekt på lärande och personlig utveckling, enligt Executive Education.

 

Farhågor om abstrakt innehåll

Även vanligt att programmet känns abstrakt och att det är svårt att uppskatta vad man verkligen får ut av programmet. Men när ett program på Executive Education är avslutat råder det inga tvivel om värdet: ”Jag tror att många hade farhågor att nu skulle det bli något flummigt, [..] Och jag upplevde ju inte någon hade den bilden när vi lämnade kursen, så det var ingen farhåga som slog igenom.”

“Det var väldigt variationsrikt; det växlade mycket mellan att ha en föreläsning och sen att man hade väldigt mycket samtal. Både två och två och i mindre grupper och större grupper.”

 

Variationsrikt innehåll

Programmet löper under fyra moduler á tre dagar styck på den pedagogiskt anpassade konferensanläggningen Kämpasten. Innehållet utvecklas löpande och är väl anpassat för erfarna chefer: “Det var väldigt variationsrikt; det växlade mycket mellan att ha en föreläsning och sen att man hade väldigt mycket samtal. Både två och två och i mindre grupper och större grupper.”

”I alla de här stegen så fick vi hela tiden verktyg, så att vi dels kunde få en förklaringsmodell, dels kunde gå hem och ‘testa’ att förändra ett beteende.” Kursgården Kämpasten ligger vackert belägen strax utanför Sigtuna, nära Arlanda. Faktumet att det är en lite avlägsen plats gör det lättare att ta ett steg tillbaka från vardagen, vilket öppnar för kvalitativ reflektion.

Thumb image för Ledarskap genom personlig utveckling

Ladda ner broschyr om Ledarskap genom personlig utveckling:

E-post:


 

Väldigt mycket gemensamt

Ett stort värde för Executive Educations deltagare är just att få träffa chefer från andra organisationer och få till det där erfarenhetsutbytet. “Det var jätteroligt att kunna träffa chefer från andra branscher och miljöer. Och se just det där att även om vi fungerar i olika miljöer och företagskulturer, så har vi väldigt mycket gemensamt och många gemensamma frågeställningar.”

 

Kan ringa vem som helst av deltagarna

Det är vanligt att deltagarna träffas privat även efter programmets slut, för att fortsätta erfarenhetsutbytet och dra nytta av varandras kunskaper: “Så det var väldigt berikande att gå det här programmet och lära känna de här människorna. Jag vet ju nu att jag skulle kunna ringa vem som helst av dem och få jättebra bollplank.”

 

“Jag tror att det handlar mycket om att det är chefer där som har en erfarenhet – de flesta har jobbat ett antal år som chefer, så man har varit med om olika utmaningar och situationer i ledarskapet.”

 

 

Tryggare som chef

Märkligt nog kan det vara ännu svårare för erfarna chefer att hitta tiden i yrkeslivet att fokusera på sin egen utveckling. Dessa deltagare brukar dock vara de som är mest nöjda med att komma iväg och de känner av en påtaglig utveckling: “Jag tycker att jag har blivit tryggare faktiskt – i chefsrollen.”

 

”Den gemensamma bilden var att alla var väldigt nöjda och att vi hade fått bra konkreta verktyg att jobba vidare med. Jag upplevde att det var något väldigt nyttigt som vi hade fått med oss.”


Vem kan du rekommendera programmet till?

Nästan alla program på Executive Education vänder sig till mer erfarna chefer och ledare. Det skapar en hög höjd i diskussioner och dialoger mellan deltagarna. “Jag tror att det handlar mycket om att det är chefer där som har en erfarenhet – de flesta har jobbat ett antal år som chefer, så man har varit med om olika utmaningar och situationer i ledarskapet.”

 

”Det var lite sorgligt sista dagen; många hade nog gärna fortsatt.”


Sorgligt sista dagen

Deltagarna i programmen på Executive Education önskar ofta att programmet skulle pågå längre och vara som en löpande utvecklingsresa:  ”Det var lite sorgligt sista dagen; många hade nog gärna fortsatt. Det är ju många lärgrupper som också har fortsatt att träffas och jobbat vidare. Och jag tror att hela gruppen gärna skulle träffas igen.”

 

LÄS MER OM LEDARSKAP GENOM PERSONLIG UTVECKLING ->