Berätta om din bakgrund?
– Jag kommer från Örebro och började min karriär på en tidningsredaktion där. Jag flyttade till Stockholm i mitten av 90-talet och fick jobb i förlagsvärlden på Medvik som var Stenbecks förlag. Reklambranschen kom jag in i efter att pluggat på Berghs vid två olika tillfällen. Jag har jobbat som projektledarkonsult och produktionsledare i många år, och de senaste åren har jag arbetat som daglig ledare.

Vad gör du idag?
– Sedan 1,5 år är jag anställd som byråchef och daglig ledare på Ehrenstråhle DDB. Det innebär personalansvar, att se till att beläggningen på våra medarbetare fungerar bra så att ingen har för mycket eller för lite jobb, jag ser till att verksamheten går åt samma håll och att alla mår bra. Naturligtvis blir det många praktiska saker också, som till exempel vår kontorsflytt förra året. Byrån har mer än fördubblat sin storlek sedan jag började här och vi växte ur våra gamla lokaler.

Vad var det som fick dig att genomgå managementprogrammet Managing Professional Services?
– Under min tid på reklambyrån Svensson halkade jag mer eller mindre in på det här med ledarskap, för jag var ju projektledare från början. Efter ett tag kände jag ett behov av att få bekräftelse på att jag gjorde rätt som ledare, och jag behövde helt enkelt bättre redskap för att axla en sådan roll. Jag hade en stor kunskapstörst och behövde utveckla mig i min nya roll.

Vilka är de främsta utmaningarna i din yrkesroll?
– En stor och viktig utmaning är att få till bra balans i hela gruppen, och då menar jag mellan både ålder, kön och till exempel kunskapsmässigt. Under utbildningen pratade vi en hel del om det här, och jag började göra reflektioner kring det som jag inte tidigare gjort.

En annan stor utmaning är att skapa en balans mellan eftertanke, erfarenhet och nyfikenhet. Vi har tagit in både äldre och yngre medarbetare för att få till det där bra, och jag tycker att det är viktigt att våga satsa på någon som till exempel är 55+, eller på någon som är mycket ung och ett helt oskrivet kort. Man måste våga ta ut svängarna i sin grupp helt enkelt.

Har ditt ledarskap påverkats efter att du gått programmet?
– Jag har blivit mycket tryggare som ledare. Programmet gav mig ovärderlig kunskap och redskap så att jag har kunnat utveckla mig i mitt ledarskap. Nu har jag en helt annan trygghet i hur jag ska tänka vid rekrytering, hur jag ska hålla olika typer av samtal, hur jag ska stötta, driva på, coacha och ansvara för att allt fungerar på ett bra sätt.

Märkte dina medarbetare någon omedelbar skillnad när du hade gått programmet?
– 
Ja, ledningsgruppen märkte det definitivt. Jag blev delaktig på ett annat sätt, lade fram mina åsikter och kom med nya idéer. Det mottogs mycket positivt.

Till Ehrenstråhle anställdes jag som ledare från början, så den största skillnaden blev naturligtvis på min före detta arbetsplats där jag tog ett stort kliv från att vara en i gruppen till att vara den som skulle leda de övriga. Med programmet i ryggen fick jag en större tillit till mig själv som ledare.

Att jag gick Managing Professional Service-programmet bidrog i hög grad till att jag fick den roll jag har idag.

Motsvarade programmet dina förväntningar?
– Ja verkligen. Programledaren Carl Lindeborg var fantastiskt bra och en stor del av hela behållningen.

Fanns det något speciellt som du uppskattade med programupplägget?
– Upplägget med flera intensiva kurstillfällen var bra. Vi träffades vid fyra tillfällen, tre dagar varje gång. Hela miljön med boendet, maten och den ganska dåliga mobiltäckningen var bra. Just bristen på mobiltäckning gjorde att vi gav varandra tid och det passade mig. Jag uppskattade också blandningen av deltagare, män och kvinnor med liknande befattningar men från vitt skilda branscher, gjorde att vi hade ett stort utbyte av varandra. Alla delade med sig av sina erfarenheter och jag upplevde att mixen av oss skapade en väldigt bra gruppdynamik.

Vad var mest inspirerande?
– Carl var en riktig inspirationskälla. Jag var inte så van vid att reflektera över saker tidigare så det var nytt för mig. Varje morgon med Carl hade vi en reflektion och repetition av gårdagen, det gjorde att det kom upp mycket nya tankar, och kunskaperna man fick sjönk in på ett nytt sätt.

Ju längre programmet pågick, desto närmare kom vi varandra och desto mer pratade vi, för det gör man ju med den här typen av intensivt upplägg. De gemensamma samtalen och erfarenhetsutbyten var mycket givande.

Har du något råd att ge till blivande programdeltagare?
– Om man vågar bjuda på sig själv och öppna upp sig så får man väldigt mycket tillbaka i ett så här stort sammanhang. Det vinner man mycket på. Man måste delta med hull och hår för att man verkligen ska få ut maximalt.

Har du haft fortsatt utbyte med övriga deltagare i gruppen?
– Ja, vi har haft fortsatt kontakt. Vi träffas en gång per år och Carl Lindeborg har också varit med. Vi ska träffas snart igen, och denna gång har vi ett program för träffen så vi tar det verkligen seriöst. Det är värdefullt att vi har kunnat driva det här vidare själva, och kontakten med de andra är viktig på olika sätt för mig. Vi har kunnat fortsätta att prata om våra utmaningar, vi har kunnat stötta varandra och följa varandras ledarutveckling.