MTG är Stockholmsbörsen mest undervärderade storbolag. SCA är det mest övervärderade. Det är slutsatsen av en genomgång av 34 storbolags p/e-tal. För vart och ett av bolagen har en historisk analys från 2004 givit ett normalt p/e-tal, kring vilket värderingen varierar. P/e-talet har beräknats på prognostiserade vinster 1-3 år framåt i tiden. Normalnivån kan naturligtvis förändras om bolagets utveckling förändras, vilket är fallet i ungefär en femtedel av bolagen. Det är dock de senaste årens trend som varit utgångspunkten för slutsatserna.

PE-värdering
EPS

Fallande vinst förklarar

Som alltid finns det logiska förklaringar till värderingsskillnader. I MTG prognostiserar analytikerna ett vinstfall på 24 procent i årstakt, medan SCA förväntas ha en vinsttillväxt på 6 procent. MTG:s svaga vinstutveckling drar ner p/e-talet till 0,8 gånger normal nivå, medan SCA ligger på 1,21 gångar. Om vi förutsätter att p/e-talet skall återgå till tidigare normala nivåer genom kursförändringar, måste MTG-kursen stiga ungefär 25 procent, medan den i SCA måste falla med ungefär 15 procent.

Ändring på väg?

Det senaste kvartalet har prognosrevideringarna upphört i MTG och Q4-rapporten mottogs med markant stigande kurser. Här kan en omvärdering vara på väg och då har aktien bara startat sin omvärderingsfas. Andra aktier med tydlig undervärdering är Tele 2, ABB, NCC och Boliden. Du kan se dessa bolags vinsttillväxt och prognosrevideringar i den bifogade pdf-filen ”130301 EPS”.

Höga förväntningar

Även i SCA har vinstprognosen justerats upp det senaste kvartalet, vilket underbyggt den redan mycket starka kurstrenden. Andra storbolag med hög värdering är Meda, Hexagon, SHB och Alfa Laval. Eftersom analysen väger in vinstprognoser ända fram till 2015, indikerar de höga värderingarna att aktieköparna förväntar sig en bättre utveckling i dessa bolag, än vad analytikerna prognostiserar. Det är aggressivt.

Normalvärderade bolag

Även normalvärderade bolag kan vara intressanta placeringsalternativ, om vinstprognoserna visar bättre tillväxt än genomsnittet, samtidigt som vinstprognoserna revideras upp. SEB är ett sådant exempel. De värderas i paritet med sitt historiska p/e-tal (index 0,99), medan vinsten förväntas växa bättre än börsgenomsnittet, samtidigt som prognosförändringen det senaste kvartalet varit markant positiv. Det kan jämföras med SHB, som har en värdering klart över historiska genomsnitt (index 1,14), med svagare prognostiserad vinsttillväxt och en negativ revidering det senaste kvartalet. SHB ser därför riskfylld ut.

Bolagens värderingsprofil

För den som är intresserad av samtliga 34 storbolags värderingsprofil, hänvisas till bifogade pdf-fil ”130301 PE-värdering”. Där framgår kurs- och vinstutvecklingen (prognostiserad) för respektive bolag. Det ger en god överblick av varje enskilt bolag, inte minst illustreras risken på ett utmärkt sett i dessa diagram.

Vill du veta mer? Då kanske programmet Finansiell analys är något för dig. På programmet föreläser Peter Malmqvist som skrivit inlägget ovan.

 

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se