Vi är idag under ledning av Martin Carlsson-Wall ett tvärdisciplinärt forskningscenter med 29 forskare som representerar ledarskap, redovisning, marknadsföring, strategi, nationalekonomi, innovation, sport management och internationalisering. Utöver fakultet från Handelshögskolan i Stockholm kommer våra forskare från Stockholms Universitet, Stanford University, Innsbruck University, University of New South Wales, Sidney University och IESE i Barcelona.

Utifrån vår forskning hjälper vi våra partners med praktiska och affärsmässiga utvecklingsprojekt. Dessa utvecklingsprojekt delas in i effektivisering och målstyrning, innovation, hållbarhet och inkludering. Inom respektive utvecklingsprojekt identifierar vi den strategiska utmaningen, för att i nästa steg bedriva forskning, undervisning, studentrekrytering och Executive Education utifrån det aktuella behovet.

Tillsammans med våra partners Sveriges Olympiska Kommitté, SHL, Hockeyallsvenskan, Svensk Handboll, Svenska Skidförbundet, Svensk Travsport, Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam, Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Golfförbundet och En Svensk Klassiker, vill vi göra Sverige världsledande inom Sports Business.

 

 


Dokumentation från Handelshögskolans frukostseminarie den 29 november 2017

Se och ladda ner presentationerna från seminariet:

Om center for sports and business >>

Svenskt trav och Handelshögskolan >>

Film 1: Handelshögskolans Center for Sports and Business

Associate Professor Martin Carlsson-Wall, chef för Handelshögskolans Center för Sports and Business presenterar vad vi gör och vilka plattformar som vi nu har och arbetar med inom
Effektivitet, Innovation och Hållbarhet

Film 2: Handelshögskolans satsning på hur vi hjälper sportprojekt att bli konkreta organisationer

Lansering av pilotprojektet mellan SSE Business Lab och Center for Sports and Business får att stödja sportentreprenörer som Futebol dá força, Sports Hearts och Looker Room Talk att utveckla sin verksamhet och organisation.

Film 3: Svensk Travsports resa från kansli till modernt sportkontor

Johan Lindberg, Generalsekretare på Svensk Travsport berättar om bakgrunden till den resan som nu hela Svensk Travsport gör på alla nivåer.

Film 4: Svensk Travsports process för att lyckas

Rebecka Persson, projektledare för Pegasys 2020 berättar om hur processen gått till för att tydliggöra visionen och fokusera på målet vart Svensk Travsport ska.

Film 5: Svensk Travsports implementation och genomförande av resan från kansli till modernt sportkontor

Johan Lindberg Generalsekretare på Svensk Travsport berättar om hur man konkretiserar målen, mätetal och hur man bryter ner det på lokalnivå. Hur Managementprogrammet för Svensk Travsport är den största kompetenssatsning som gjorts inom Svensk Travsport.

Film 6: Svensk Travsport och införande av HyperGene Sport

Med stöd av HyperGene Sport har nu Svensk Travsport ett verksamhetssystem som stödjer hela processen, målstyrning, måluppfyllelse, handlingsplan och hur respektive organisation tillsammans nu jobbar för att uppnå hela Svensk Travsports vision.

Flim 7: Handelshögskolans utbildningar inom Sport

Vad har vi tagit med oss för lärdomar av de utbildningar vi redan genomfört inom sport, och hur utvecklar vi dem vidare med strategi, verksamhetsstyrning och utbildningar.

Film 8: Dr Paolo Aversa om varför affärsmodeller är viktiga för framgång

Dr . Paolo Aversa från Cass Business School, City University of London och medlem av Handelshögskolans Center for Sports and Business berättar om vikten av affärsmodeller och hur olika affärsmodeller kan skapa olika värden.

Film 9: Rätt affärsmodeller inom sport kommer skapa möjligheter

Dr. Paolo Aversa och Martin Carlsson-Wall om Center for Sports and Business samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté om vad rätt affärsmodeller kan betyda för ett OS i Sverige.

Film 10: Sveriges Olympiska Akademi

Martin Carlsson-Wall redogör för samarbetet mellan Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, Karolinska och Handelshögskolan. Vad är det för problem vi måste lösa för att vinna fler medaljer på OS?

Film 11: Summering av frukostmötet den 29 november

Summering och intervjuer med Bo Bengtsson från Golfförbundet, Shanga Aziz från Locker Room Talk och Lena Engström från Svensk Travsport.

 


Dokumentation från Handelshögskolans frukostseminarie den 18 september 2017

Se och ladda ner presentationen från seminariet >>

 

Film 1: Handelshögskolans satsning på sport och Center for Sports and Business

Inledning av frukostseminariet den 18 september på Handelshögskolan i Stockholm med Associate Professor Martin Carlsson-Wall, chef för Handelshögskolans Center för Sports and Business.


Film 2: Kinas satsning på Sport, vad blir utmaningarna för svensk idrott?

Kina satsar enorma resurser på att bli världsledande inom sport, deras mål mot 2025. Hur påverkar det svensk idrott?


Film 3: Svenska idrottsrörelsen i förändring, hybridorganisationen är framtiden

Handelshögskolans Center for Sport and Business forskning visar att idrotten måste hänga med i samhällsutvecklingen.


Film 4: Från kansli till modern sportkontor, och att skapa en prestationskultur inom kontoret

Handelshögskolans forskning visar  att det krävs prestationskultur även på sportkontoret. Idrotten har en otroligt hög prestationsidrott i idrotten, hur skapas denna på sportkontoret?


Film 5: Summering av Handelshögskolans frukostseminarie inom Sport 18 september

Summering och intervjuer med deltagare.

Robert Larsson – SSE Executive Education

Kontakta mig

Robert Larsson

Senior Account Executive

Tel: +46 70 582 80 60

robert.larsson@exedsse.se