Ett 50-tal personer från olika delar av samhället – kultur, näringsliv, media – hade samlats på Moderna Museet för att lyssna till och samtala kring olika aspekter av begreppet social innovation, något som kanske enklast kan förklaras som hållbart företagande. Företagande med ett tydligt och primärt mål att skapa såväl nytta som samhällsförändring, och där vinstmaximering och kvartalsrapportens resultat ses mer som medel än som mål.

Kvällens två talare, Anders Richtnér, docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt innovationsexpert vid Handelshögskolan Executive Education och Stina Oscarsson, välkänd regissör och samhällsdebattör, gav spännande, annorlunda och för flera åhörare säkert oväntade perspektiv på företagandets och kulturens roller i samhället och vikten av båda dessa fenomen för möjligheten att skapa hållbar förändring.

Anders Richtnér, som till vardags arbetar som head of research vid Handelshögskolans Centre for Innovation and Management samt som innovationsexpert i executive education-programmen på Handelshögskolan, delade med sig av flera konkreta exempel på social innovation: initiativ för att öka flickors möjlighet att gå i skolan i Kenya genom att ta fram fungerande mensskydd, satsningar på globala, digitala och kostnadsfria utbildningsplattformar och ett rent lokalt svenskt projekt som handlar om att integrera nyanlända och infödda svenskar.

I alla initiativ som handlar om social innovation – stora som små – handlar det enligt Anders Richtnér om att framgångsrikt jonglera fyra bollar samtidigt. Det måste finnas en organisation, det måste finnas individer som driver, det måste finnas en innovation och slutligen, det måste finnas en idé om hur man faktiskt kan tjäna pengar.

Stina Oscarsson å sin sida talade om hur vi som människor skiljer oss från andra arter på egentligen ett endaste sätt – genom vår förmåga att skapa den gemensamma berättelsen. Endast genom detta har vi lyckats med bedriften att arbeta tillsammans med att uppnå framtida och gemensamma mål. Och samtidigt som denna förmåga att skapa kollektiva berättelser om samhället är vår största styrka är det också något som kan missbrukas och leda oss fel.

Stina Oscarsson menade att konstens roll alltid har varit att ifrågasätta och slå hål på den rådande berättelsen, och att vi idag lever i en som hon uppfattar det endimensionell berättelse. När den rådande berättelsen utgår från att de ekonomiska resonemangen alltid är de viktigaste – att vi byter ut eller försvarar etiska argument genom att göra dem till ekonomiska – riskerar vi att som samhälle hamna fel.

Endast genom att slå hål på dessa berättelser, eller dessa gemensamma ”sanningar”, kan vi som kollektiv fokusera på att åtgärda problem som uppstår i stället för att skapa nya.

Som ett målande exempel berättade Stina Oscarsson om de tidigare för mänskligheten oåtkomliga naturtillgångar som genom polarisens smältning inom kort kommer att vara tillgängliga för oss.

”Men vad gör vi åt det här? Vi genomför krigsövningar i Norrland för att träna på ett framtida krig om dessa naturtillgångar, i stället för att försöka åtgärda det verkliga problemet – att isarna smälter!”

Många oväntade, spännande och viktiga perspektiv från två helt olika håll var alltså vad kvällen bjöd på. De båda talarnas anföranden inspirerade till ett gemensamt samtal bland deltagarna, och på efterföljande mingel ventilerades många frågor i gränslandet mellan kultur, samhälle och näringsliv. Ett samtal som Handelshögskolan Executive Education gärna fortsätter att delta i och sprida långt utanför väggarna på kvällens seminarielokal.Anders Richtnér, docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt innovationsexpert vid Handelshögskolan Executive Education
Anders Richtnér är utan tvivel en av Sveriges mest framstående forskare på området innovation. Som docent och head of research vid Handelshögskolans Centre for Innovation and Management driver han en lång rad forskningsprojekt i såväl pågående som planeringsfaser inom området.

Stina Oscarson, samhällsdebattör och regissör
Stina Oscarsson är idag krönikör på Dagens Nyheters kultursida. Hon har bland annat arbetat som teaterchef, regissör, dramatiker/författare och samhällsdebattör. Hon har blivit uppmärksammad för sitt politiska samhällsengagemang, inte minst kulturdebatten med visionen att göra teatern till ett forum för politiska, demokratiska samtal.