Hur skulle han och hans kollegor bygga och sprida företagskulturen och företagets värderingar och bidra till att stärka varumärket? Hur skulle ledningen i varje land, region och funktion få in värderingarna i ryggmärgen så att de i varje situation agerade enligt företagets principer?

Han valde att tillsammans med SSE Executive Education i Stockholm bygga ett företagsanpassat managementprogram. Det var en riktig framgång. Fyra år och 120 deltagare senare är han mycket nöjd med sitt beslut. Bolaget växer stadigt och företagskulturen är stark och levande.

– Jag har redan rekommenderat IFL till andra företag. De har en bra blandning av kompetenser, träningscenter, program, innehåll och talare samtidigt som de kan organisera hela arrangemanget väldigt väl. De är proffsiga och innovativa.

Marknadsledare inom kredithantering

Intrum Justitia är ett börsnoterat svenskt bolag som firade 90-årsjubileum 2013. Huvudkontoret, med VD Lars Wollung i spetsen, finns i Nacka, Stockholm. Med 3600 anställda i 20 europeiska länder är Intrum Justitia marknadsledande inom kredithantering. I affärsidén ingår att snabba upp kassaflöden hos företag och därigenom förbättra deras lönsamhet. Kunderna finns främst inom telekom, elbolag, detaljhandeln samt finansvärlden och erbjuds kredithanteringstjänster; inkasso, kreditupplysning och fakturering.

Intrum Justitia ser sig som en ”katalysator för en sund ekonomi”. Det betyder att alla tjänar på en enkel och trygg handel. Fler affärer gynnar samhället, företagen och slutligen individerna.

Ett bolag i förändring

Jean-Luc Ferraton är fransman och kommer ursprungligen från Lyon. Han flyttade till Sverige och HR-direktörsposten 2006. Intrum Justitia var då ett bolag som nyss bestod av många skilda företag, med skilda kulturer, marknader och språk.

– Det är ett tufft affärsklimat idag och vi befinner oss på en föränderlig och utmanande marknad. Samtidigt som vi vill leva upp våra kunders höga förväntningar så blir det svårare att inkassera skulder med många europeiska länder i finansiell kris, hög arbetslöshet och ökat antal konkurser.

Jean-Luc Ferraton ville skapa förutsättningar för att utnyttja styrkan i storleken, ena företaget och bygga en gemensam bas för att möta den krävande omvärlden.

– Tidigare bestod Intrum Justitia av 22 olika företag och nu skulle vi bli ett företag och en grupp. Vi såg i vår interna medarbetarundersökning att ett stort behov fanns för träna och utbilda våra cirka 180 anställda i ledande befattningar.

Visionen för Intrum Justitia var klar och nu behövde han bara komma underfund med hur denna omfattande utbildningsinsats skulle genomföras.

Kvalitet viktigast

Lösningen var att starta ett gemensamt utvecklingsprogram för företagets chefer. Det behövdes en erfaren partner för att förverkliga det och Intrum Justitia valde slutligen mellan tre förslag.

Jean-Luc Ferraton berättar:
– Jag letade främst efter en hög kvalitet av utbildningen. Jag valde SSE Executive Education just på grund av kvaliteten i innehållet tillsammans med blandningen av workshops och teori. Anläggningen Kämpasten är dessutom en väldigt trevlig plats och jag upplever att vi har fått en bra balans på innehållet av vår investering.

En annan viktig faktor var att hålla programmet i Sverige.
– Vi ville att våra deltagare skulle få uppleva Sverige och Stockholm. Vi ville göra dem till en del av ett svenskt företag och vara stolta över det.

Innan första programstarten ägnades mycket tankemöda åt att få deltagarna att uppleva att de är en del av helhet. Att de hör ihop. Det var också viktigt att hitta en balans mellan teori och praktik samt att få ett relevant innehåll för alla deltagare oavsett funktion eller geografi.

Nätverkande och träning

En grupp består av 25 personer. De är höga chefer – men inte VD:ar. En eller två personer från varje land deltar. Jean-Luc Ferraton förklarar:
– Vi vill ha grupper som spänner över gränser och funktioner. Huvudsyftet är internt internationellt nätverkande.

Platsen är alltid Kämpasten, SSE Executive Educations skräddarsydda anläggning utanför Stockholm. Den första kvällen samlas gruppen för en gemensam middag och presentation. Dagen därpå börjar själva programmet. Där workshops blandas med teori. Under ledning av varumärkesforskaren Mats Urde står varumärket och företagskulturen i fokus. Gruppen arbetar tillsammans, och många får en aha-upplevelse när de inser hur mycket de har gemensamt. På kvällen väntar en exklusiv session med VD Lars Wollung. Under två timmar träffas de och för en helt öppen dialog, får insyn i vad som händer i bolagstoppen och styrelsen. Det är självklart ett spännande möte för deltagarna i gruppen. Samtidigt är det en chans för ledningen att få direktkontakt med organisationen, så mötet är matnyttigt för bägge parter.

En annan dag kretsar kring Intrum Justitias ledarskapsprinciper. Mats Eklund utmanar deltagarna genom en späckad dag med träning, workshops, diskussioner och förklarar de akademiska teorierna bakom principerna Team spirit, Results, Playing coach. Det är en mix av teori och praktik. Jean-Luc Ferraton är mycket nöjd med innehållet:
– Det är extremt bra föreläsare.

Dagarna brukar flyta smidigt.
– Vi har aldrig haft några praktiska problem. Allt funkar. De där små sakerna som är så viktig för ett lyckat resultat, som att talaren är i tid eller att tekniken finns på plats. De gör det de säger att de ska göra. Det är pragmatiskt, enkelt och effektivt.

Extremt bra utvärderingar och nya kontaktvägar

Satsningen på utvecklingsprogrammet ses som en succé. Deltagarna av alla nationaliteter är nöjda och ger programmet toppbetyg i utvärderingarna. Fler än man någonsin trott vill delta. De lokala VD:arna vill skicka fler och fler deltagare. Kunskapen om företagskulturen har ökat. Men framför allt har programmet hjälpt deltagarna att känna att de inte är ensamma. De har upptäckt hur mycket de har gemensamt tvärs över funktioner och landsgränser. Deltagarna fortsätter på eget initiativ att hålla kontakten. De nätverkar genom en egen Linkedin-grupp, de mailar och samverkar på egen sektion av intranätet. Nya kontakter har skapats kors och tvärs över Europa.

Jean-Luc Ferraton menar att satsningen på företagskulturen även ger affärsmässiga effekter, utöver de uppsatta målen med utbildningsinsatsen. Ett exempel på lönsamt nätverkande är att företaget erhållit tio nya kunder i Irland där Spaniens VD introducerade kontakten.

Företagskulturen utvecklas

Jean-Luc Ferraton är nöjd. Hittills har 120 personer deltagit i Intrum Justitias utvecklingsprogram. De tar kunskaperna vidare, ut i organisationen.
– Vi har aldrig jobbat så mycket med värderingar och beteende som nu. Vi blir bättre på det hela tiden. Nu är det dags att tänka på nästa steg. Ska vi göra en uppföljning eller ta in fler personer?

Intrum Justitia är en bra bit närmare att bli ett enat bolag. Fyra år efter det första programmet leder Jean-Luc tillsammans med kommunikationsdirektör Annika Billberg videomelodifestivalen på Intrums julfest. Länderna bidrar med varsin film och omröstningen sker live på storskärm. Det är en europeisk union i praktiken. Och att Norges bidrag vann tävlingen på julfesten, det får man helt enkelt bjuda på.