Denna utbilning är specialanpassad för dig som vill ha kunskapen för att klara SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner enligt SwedSecs regelverk 3 kap. 1 §, kategori A. Programmet är även lämpligt för andra personer som vill ha motsvarande kunskap.

Utbildningen genomförs under tre lärarledda dagar och är uppdelad i följande delmoment:

  1. A) Styrning och intern kontroll
    B) Reglering på värdepappersmarknaden
  2. Finansiell ekonomi, risker och kapitaltäckning

Det finns möjlighet att välja enbart delmoment 1(A+B) eller delmoment 2.

Delmoment 1A – Styrning och intern kontroll

Här är fokus på bolagets förvaltning, styrning och kontroll, närmare bestämt olika funktioners roller och ansvar i företagsstyrningsprocessen specifikt fördelningen mellan ägare och ledning enligt Principal-Agent teorin.

Delmoment 1B – Reglering på värdepappersmarknaden

Här belyser vi regelstrukturen på värdepappersmarknaden ur ett EU-perspektiv med utgångspunkt i svensk lagstiftning.

Delomoment 2 – Finansiell ekonomi, risker och kapitaltäckning

Här fokuserar vi på att få en gedigen förståelse av olika begrepp, beräkningsmetoder och koncept inom finansiell ekonomi. Vi går igenom hur finansiella instrument värderas, vilka risker/riskmått som är relaterade till dessa och vad som händer ekonomiskt/riskmässigt när vi sätter samman olika tillgångar till portföljer. Vidare går vi igenom det finansiella systemet i allmänhet och regler för kapitaltäckning i synnerhet.

Fakta:

Nästa programstart:

3-5 maj 2017. Utbildningen genomförs under tre lärarledda dagar
Ort:
Stockholm
Datum:
03 - 05 maj 2017
Språk:
Svenska
Pris:
24 300 SEK (Ex moms)
Det finns möjlighet att välja enbart delmoment 1(A+B) eller delmoment 2. Priset blir då SEK 16 000,

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt - SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 70 954 67 72

marcus.feldt@exedsse.se