Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Hållbarhetsfrågor har under lång tid varit centrala för finanssektorns aktörer, men det råder fortfarande en del osäkerhet kring området. Vad innebär de här frågorna egentligen och hur kan de integreras i affärsmässiga beslut?

I tvådagarsutbildningen Sustainable Finance från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education vänder vi oss specifikt till dig som arbetar med finansrelaterade frågor och som behöver få ett stärkt grepp om hållbarhet.

Exempel på frågor som kommer att tas upp:

 • Hur kan hållbarhetsperspektivet integreras i de klassiska modellerna för investerings- och utlåningsbeslut?
 • Vilka för- och nackdelar finns med olika modeller?
 • Vilken påverkan har hållbarhetsintegreringen på den finansiella avkastningen?
 • Vilka praktiska metodutmaningar för hållbarhetsintegrering finns?

Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Utbildningens innehåll

Exempel på hållbarhetsfrågor som belyses under utbildningen:

Varför är omställningen till ett hållbart samhälle en kritisk fråga idag?

 • Planetära gränser, cirkulär ekonomi, disruptiva beteendeskift, hållbarhetsmålen etc.
 • Effekter på affärsmodeller, rörelserisk och finansiell risk.

Hur kan den finansiella sektorn bidra till denna omställning?

 • Investeringar, utlåning och betalningsinfrastruktur.

Vad betyder egentligen alla olika begrepp inom hållbarhet?

 • Fördjupad förståelse kring den centrala begreppsapparaten inom hållbarhetsområdet: ESG, SRI, sustainable investing, impact investing, stranded assets, shared value, SDG, GRI, PRI, materiality, HLEG och TCFD m.fl.

Vilka olika metoder används inom hållbara investeringar?

 • Olika screeningmetoder, ägarstyrning, ’impact investing’, ESG-integrering m.m.

Vad säger forskningen om effekterna på avkastning från hållbara investeringar?

 • Portföljperspektivet – går det ens att mäta? Empiri, argument för positiva respektive negativa effekter på avkastningen.
 • Företagsperspektivet – effekter på lönsamhet och kapitalkostnader. Är vissa hållbarhetsaspekter extra väsentliga för olika typer av företag?

Vad är hållbar kreditgivning?

 • ESG-integrerad utlåning (materialitet, intressentanalys, Governance etc), gröna obligationer, blå obligationer m.m.

Vilka är metodutmaningarna?

 • Kvaliteten i ESG-data – extern rating, tillförlitligheten i företagens informationsgivning, förstå effekter av hållbarhetsinitiativ i ett företags hela värdekedja, kort jämfört med lång horisont m.m.

Format och pedagogik
I Sustainable Finance möts forskning och praktisk tillämpning. Teoripass, gästföreläsningar, konkreta praktikfallsdiskussioner, gruppövningar och diskussioner varvas. En annan viktig del av utbildningen är att du får träffa och byta erfarenheter med andra kring hållbarhetsfrågor inom finans.

Rätt program för dig?

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och insikter om hållbarhetsarbete inom den finansiella sektorn. Utbildningen är primärt framtagen för dig som arbetar med risk och affärsbeslut i den finansiella sektorn, inklusive försäkrings- och pensionssektorn. Sustainable Finance är relevant i många olika roller och funktioner, t.ex. för dig som arbetar som analytiker, förvaltare, rådgivare, kundansvarig, eller med riskfrågor, kreditgivning eller investeringar.

Våra utbildningar inom finansiell ekonomi >>

Resultat för dig och din organisation

Efter att ha gått Sustainable Finance kommer du att ha fördjupat och breddat dina kunskaper och din förståelse inom en rad aktuella frågor i tvärsnittet mellan hållbarhet och finans. Det kommer att öka din trygghet och dina möjligheter att driva och bidra till frågor kring hållbarhet i din verksamhet.

Programledare och fakultet

Hanna Setterberg, PhD inom Redovisning och Finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och forskare inom hållbarhetsfrågor. Utöver forskare från Handelshögskolan kommer gästföreläsare med praktisk erfarenhet kopplat till dessa frågor att medverka.

Samarbetspartners

Utbildningen Sustainable Finance ges i samarbete med Stockholm Sustainable Finance Center – ett unikt samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Environment Institute (SEI).

 • Program på engelska
 • Öppen utbildning
 • Hållbarhet

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

1-2 juni 2023
Ort:
Handelshögskolan i Stockholm
Datum:
01 - 02 juni 2023
Pris:
24 000 SEK (Ex moms)
Programmet ges på engelska

Alla datum

 • 1 - 2 juni, 2023: Handelshögskolan i Stockholm

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se