Beskrivning

Ränteinstrument är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för hur räntemarknaden fungerar och hur ränteinstrument kan användas i ränteförvaltning, upplåning och riskhantering.

Exempel på frågor som diskuteras i programmet är:

  • Hur påverkas priserna på ränteinstrument av ränteändringar?
  • Vilka makrofaktorer bestämmer räntorna för olika löptider?
  • Vilka aktiva räntestrategier kan skapa värde?
  • Hur kan ränteterminer och swappar användas för riskhantering?
  • Hur hanteras ränterisker i finansiella institutioner?

Ränteinstrument ges som ett blended learning-program, vilket innebär en kombination av digitala undervisningsmoment, salsundervisning och eget arbete med uppgifter av olika slag.

Programinnehåll

Ränteinstrument utgörs av tre moduler:

Modul 1: Obligationspriser, yielder och avkastningar

Den första modulen är en självstudiemodul där du med hjälp av förinspelade föreläsningar och digitala övningar lär dig beräkningsmetoder och definitioner som behövs för att tillgodogöra sig programmet.

Modul 2: Räntemarknad, riskhantering och aktiva strategier

Under den andra modulen, som ges under tre heldagar i sal, går vi igenom de viktigaste delarna av räntemarknaden. Vi analyserar ränteinstrument med och utan kreditrisk, visar hur man kan hantera olika typer av ränterisker med hjälp av räntederivat, studerar avkastningskurvans utseende och bestämningsfaktorer samt diskuterar vilka aktiva räntestrategier som kan skapa mervärde.

Modul 3: Tillämpade räntestrategier

I den tredje modulen arbetar du med ett individuellt Excel-baserat projektarbete som belyser dels aktiva räntestrategier, dels ränteriskhantering. Projektarbetet erbjuder möjlighet till praktisk tillämpning av de teorier och metoder som behandlats under programmet. Uppgiften går vi sedan igenom tillsammans under ett avslutande halvdagswebbinarium.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att

  • känna till hur ränteinstrument är konstruerade och handlas
  • kunna värdera ränteinstrument med och utan kreditrisk
  • förstå avkastningskurvans bestämningsfaktorer och dynamik
  • kunna beräkna ränterisker för instrument och portföljer
  • förstå hur aktiva räntestrategier kan skapa mervärde
  • känna till ALM och hur det tillämpas i praktiska situationer
  • kunna hantera ränterisker med terminer och swappar
Rätt program för dig?

Ränteinstrument vänder sig till dig som har minst ett par års yrkeserfarenhet av finansiella och/eller ekonomiska frågor. Utbildningen är särskilt relevant för dig som arbetar med

  • kapitalförvaltning och skuldförvaltning
  • kreditanalys och utlåning
  • företagsrådgivning
  • aktieanalys och aktievärdering
  • makroanalys och ränteanalys
  • finansiell riskhantering

Programmet passar även dig som arbetar med till exempel finansiell rådgivning, treasury eller värdepappershandel, eller i någon annan roll där kunskap om ränteinstrument och dess användning är relevant.

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi

 

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Education >>

  • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats totalt, varav två dagar med salsundervisning på plats, under en period på sju veckor enligt start- och slutdatum nedan.
Ort:
En kombination av undervisning på konferensanläggning i centrala Stockholm och live-online via Zoom samt självstudier.
Datum:
22 augusti - 14 oktober 2022
Språk:
Swedish
Pris:
42 000 SEK (Ex moms)
Programspråk är svenska och engelska

Alla datum

  • 22 augusti, 2022: digitalt
  • 13 september, 2022: digitalt
  • 20 - 21 september, 2022: Handelshögskolan i Stockholm
  • 14 oktober, 2022: digitalt

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se