Beskrivning

Programmet riktar sig till dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill fördjupa och förnya din kunskap inom räntemarknaden, valutafrågor och makroekonomisk analys. Programmet ger dig en djupare förståelse för de begrepp och metoder som används på finansmarknaden idag. Du blir säkrare i din yrkesroll och kan fatta bättre grundade beslut i din organisation.


Grafik: De ämnen som ingår i programmet syns i blått och grönt.

Grafik som visar ämnena som ingår i programmet Ränteinstrument och macroanalys

Programinnehåll

Exempel på vad behandlas i Ränteinstrument och makroanalys är:

 • Värdering, yieldberäkningar, duration och konvexitet
 • Spot- och terminsräntor, avkastningskurvan
 • Aktiva och passiva strategier på räntemarknaden
 • Asset-liability management
 • Företagsobligationer och kreditrisk
 • Bostadsobligationer och asset-backed securities
 • Ränteterminer och ränteswappar

Under utbildningen varvas föreläsningar med erfarna lärare och forskare från Handelshögskolan med praktiska dataövningar. Programmet ger dig de verktyg som du behöver för att kunna analysera och hantera finansiella problem och se nya möjligheter i din verksamhet.

Utbildningen Ränteinstrument och makroanalys utgör en tredjedel av Diplomutbildningen för finansanalytiker.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i programmet i broschyren.

Resultat

Programmet har följande lärmål:

Ränteinstrument

 • Värdera obligationer med varierande struktur och villkor
 • Förstå avkastningskurvan och beräkna ränterisker
 • Genomföra aktiva räntestrategier och förstå ALM-tekniker
 • Hantera ränterisker med derivatinstrument

Makroekonomisk analys

 • Förstå tillväxt och inflation på kort och lång sikt
 • Analysera effekterna av penningpolitik och finanspolitik
 • Förstå konjunkturcyklers uppkomst och dynamik
 • Analysera internationella ekonomiska problem
Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till dig som har flera års yrkeserfarenhet av finansiella frågor och har en högskoleexamen.

Vi hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Läs även gärna mer om vårt specialistområde Finance.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Education >>

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Ränteinstrument och makroanalys

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se