Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Det här är programmet för dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill fördjupa dina kunskaper inom förvaltningsprocessen och “Financial Risk Management”.


Grafik: De ämnen som ingår i Portföljförvaltning och riskhantering syns i blått.

Grafik som visar ämnena som ingår i programmet Portföljförvaltning och riskhantering.

Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Programinnehåll
 • Finansiell matematik, statistik och ekonometri
 • Portföljoptimering
 • Multifaktormodeller
 • Utvärdering av förvaltningsresultat
 • Marknadseffektivitet och marknadspsykologi
 • Värdering av derivatinstrument (bl a Black & Scholes)
 • Financial Risk Management

Programmet leds av lärare och forskare från institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsningar varvas med praktikfallsdiskussioner och datorövningar – en direkt koppling mellan teori och praktisk tillämpning som hjälper dig att kunna analysera, hantera problemställningar och se nya möjligheter i din verksamhet.

Utbildningen Ränteinstrument och makroanalys utgör en tredjedel av Diplomutbildningen för finansanalytiker.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i programmet i broschyren.

Resultat

Målet är att du för respektive område ska lära dig:

Portföljförvaltning

 • Analysera värdepappersportföljers risker och avkastningar
 • Använda faktormodeller för riskanalyser och prognoser
 • Designa aktiva förvaltningsstrategier för värdeskapande
 • Utvärdera fond- och kapitalförvaltning
 • Förstå traditionella och alternativa tillgångsklasser

Derivatinstrument och riskhantering

 • Förstå olika derivatinstruments egenskaper
 • Värdera olika typer av terminer och optioner
 • Förstå hur syntetiska instrument skapas
 • Hantera risker med derivatinstrument
 • Beräkna och förstå Value-at-Risk
Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till dig som har en högskoleexamen och flera års yrkeserfarenhet av finansiella/ekonomiska frågor.

Bland deltagarna återfinns bl.a. yrkesroller såsom:

 • Kapitalförvaltning, riskhantering, kvantitativ analys
 • Aktieanalys, makroanalys, kreditanalys
 • Företagsrådgivning, företagsaffärer, företagsfinansiering
 • Ränte- och valutahandel, ränteanalys
 • Corporate Treasury, Investor Relations, Business Control

Deltagarna representerar bl.a. organisation som:

 • Banker, värdepappersbolag, fondbolag
 • Liv- och sakförsäkringsbolag
 • Kapitalförvaltningsorganisationer
 • Företags finansavdelningar, konsultföretag
 • Departement, myndigheter, marknadsplatser

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om Oss

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Education >>

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Investment Management
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se

Kontakta oss