Beskrivning

Ledning och styrning i idrottssammanhang är minst sagt utmanande. Erfarenheten visar att sportsligt och ekonomiskt trängda lägen kan omkullkasta den mest genomtänkta strategi. På många sätt är det som att gå på slak lina – en balansakt – där olika intressen, ibland motstridiga och oförenliga, behöver balanseras för att kunna skapa framgång i verksamheten.

För att ytterligare stärka svensk idrott har Arbetsgivaralliansen tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm tagit fram ett unikt och skräddarsytt managementprogram för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

Programinnehåll

Programmet Managementprogram för högsta ledningen inom idrott utgår i stor omfattning från varje deltagares verklighet och vardag, där strategi, ekonomi, styrning och ditt eget personliga ledarskap står i fokus. Inför programstart kommer vi behöva årsredovisningar från varje deltagares verksamhet samt genomföra en intervju.

Stor vikt läggs vid särskilt relevanta utmaningar för arbete inom idrott och sportsammanhang, så som t.ex.:

 • Att balansera hopp- och förtvivlan och hjärtat för sitt lag eller idrott med analysen av vad som skapar långsiktig framgång och stabilitet
 • Att driva omfattande ekonomiska engagemang med starka partners och sponsorer och vara en del av en idéburen idrottsrörelse.
 • Att skapa utveckling, stabilitet och långsiktighet i en situation som styrs av ibland sekundsnabba resultat.
 • Att vara visionär och samtidigt stå med fötterna i leran.

Programmet genomförs i internatform i stockholmstrakten. Programmet är uppdelat på fyra moduler. Närvaro krävs vid samtliga tillfällen och viss tid behöver även avsättas mellan modulerna, för konkreta förberedande uppgifter.

Resultat

Deltagande i Managementprogram för högsta ledningen inom idrott ger dig följande:

 • Kvalificerad genomlysning av den egna verksamhetens möjligheter och begränsningar.
 • Identifiera lämpliga angreppssätt för att möta verksamhetskritiska utmaningar.
 • Tillföra och sprida kunskap och perspektiv på hur ledning och styrning kan utövas framgångsrikt inom förbund, föreningar och sportrelaterad verksamhet.
 • Rika möjligheter till jämförelser med verksamheter i likartad situation och kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra befattningshavare på högsta ledningsnivå inom idrottsverksamhet.
Rätt program för dig?

Målgruppen för det här programmet är högsta ledningen inom idrott, d.v.s. chefer med ett helhetsansvar för resultat, budget, och personal. Exempel på roller som programmet riktar sig till är generalsekreterare, klubbchefer, VD:ar, landslagschefer, idrottschefer, och kanslichefer på riks- och förbundsnivå. Vi välkomnar också styrelseledamöter inom förbund och större föreningar.

Medlemmar i Arbetsgivaralliansen erhåller en prissubvention på 5%.

Kontakta oss med dina frågor

Robert Larsson, Client Director Sports
Academy, Handelshögskolan i Stockholm  Executive Education
070-582 80 60, robert.larsson@exedsse.se

Malin Pedro, Programledare
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education
070-656 34 54, malin.pedro@exedsse.se

Love Lind, Förhandlingsledare/Rådgivare Bransch Idrott
Arbetsgivaralliansen
08-545 912 16, love.lind@arbetsgivaralliansen.se

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Fördjupningskurser
 • Öppen utbildning
 • Idrott

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Robert Larsson – SSE Executive Education

Kontakta mig

Robert Larsson

Client Director Sports Academy

Tel: +46 70 582 80 60

robert.larsson@exedsse.se