Beskrivning

Makroekonomisk analys är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt och konjunkturcykelsvängningar, samt på vilka sätt finans- och penningpolitik kan användas för att hantera makroekonomiska risker.

Exempel på frågor som diskuteras i programmet är:

 • Varför växer vissa länder snabbare än andra?
 • Varför uppstår konjunkturcykler och finansiella bubblor?
 • Hur bedrivs penning- och finanspolitiken i dagens globala värld?
 • Påverkas BNP-tillväxt och inflation av ekonomisk politik?

Makroekonomisk analys ges som ett blended learning-program, vilket innebär en kombination av digitala undervisningsmoment, salsundervisning och eget arbete med uppgifter av olika slag.

Programinnehåll

Makroekonomisk analys utgörs av tre moduler:

Modul 1: Ekonomisk tillväxt

I den första modulen som ges i form av ett heldagswebbinarium går vi först igenom en modell för långsiktig makroekonomisk tillväxt.  Därefter diskuterar vi hur efterfrågesidan i ekonomin påverkar den aggregerade ekonomin och hur man kan analysera förändringar i efterfrågan inom ramen för en konjunkturcykelmodell.

Modul 2: Konjunkturcykler och ekonomisk politik

Under den andra modulen, som ges under tre heldagar, bygger vi vidare på lärdomarna från modul 1. Fokus ligger framför allt på att analysera konjunkturcykeln, det vill säga fluktuationer i den kortsiktiga ekonomiska utvecklingen, och den ekonomiska politikens instrument, transmissionsmekanismer och effekter. Syftet är att du som deltagare ska förstå hur makroekonomiska modeller kan användas för att analysera och prognosticera den ekonomiska utvecklingen i allmänhet och BNP-tillväxt och inflation i synnerhet.

Modul 3: Tillämpad makroekonomisk analys

I den tredje modulen arbetar du med ett individuellt projektarbete i makroekonomisk konjunkturanalys. Projektarbetet erbjuder möjlighet till praktisk tillämpning av de makroekonomiska modeller som behandlats under programmet. Uppgiften går vi sedan igenom tillsammans under ett avslutande halvdagswebbinarium.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att

 • förstå den ekonomiska tillväxtens drivkrafter på kort och lång sikt
 • förstå hur och varför konjunkturcykler uppstår
 • kunna analysera konjunkturcyklers varierande dynamik över tiden
 • kunna analysera de ekonomiska effekterna av penningpolitiska åtgärder
 • förstå finanspolitikens effekter på kort och lång sikt
Rätt program för dig?

Makroekonomisk analys vänder sig till dig som har minst ett par års yrkeserfarenhet av finansiella och/eller ekonomiska frågor. Utbildningen är relevant för de flesta roller i finansbranschen och för företag och organisationer i privat och offentlig sektor. Den är särskilt värdefull för dig som arbetar med

 • kapitalförvaltning och skuldförvaltning
 • makroanalys och ränteanalys
 • kreditanalys och utlåning
 • corporate treasury
 • aktieanalys och aktievärdering
 • företagsrådgivning
 • finansiell riskhantering

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats totalt, varav tre dagar med salsundervisning på plats, under en period på sju veckor enligt start- och slutdatum nedan.
Ort:
En kombination av undervisning på konferensanläggning i centrala Stockholm och live-online via Zoom samt självstudier.
Datum:
18 oktober - 02 december 2022
Pris:
42 000 SEK (Ex moms)
Programspråk är svenska och engelska

Alla datum

 • 18 oktober, 2022: digitalt
 • 9 - 11 november, 2022: Handelshögskolan i Stockholm
 • 2 december, 2022: digitalt

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Makroekonomisk analys

Plats: Digitalt via Zoom - Mer info och anmälan

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se