Beskrivning

Makroekonomisk analys är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt och konjunkturcykelsvängningar, samt på vilka sätt finans- och penningpolitik kan användas för att hantera makroekonomiska risker.

Exempel på frågor som diskuteras i programmet är:

 • Varför växer vissa länder snabbare än andra?
 • Varför uppstår konjunkturcykler och finansiella bubblor?
 • Hur bedrivs penning- och finanspolitiken i dagens globala värld?
 • Påverkas BNP-tillväxt och inflation av ekonomisk politik?
 • Är bytesbalansunderskott alltid av ondo?

Makroekonomisk analys ges som ett blended learning-program, vilket innebär en kombination av digitala undervisningsmoment, salsundervisning och eget arbete med uppgifter av olika slag.

Programinnehåll

Makroekonomisk analys utgörs av tre moduler:

Modul 1: Makroekonomiska begrepp och definitioner (distansundervisning)

I den första online-baserade modulen går vi igenom begrepp och definitioner som du behöver känna till för att tillgodogöra dig programmet.

Modul 2: Makroekonomisk tillväxt och konjunkturcykler (salsundervisning)

Under den andra modulen, som ges under tre heldagar i sal, går vi igenom de viktigaste modellerna för modern makroekonomisk analys. Fokus ligger framförallt på att förstå konjunkturcykelanalysen, det vill säga den kortsiktiga ekonomiska utvecklingen, och den ekonomiska politikens instrument, transmissionsmekanismer och effekter. Syftet är att du som deltagare ska förstå hur makroekonomiska modeller kan användas för att analysera och prognosticera den ekonomiska utvecklingen.

Modul 3: Tillämpad makroekonomisk analys (projektarbete)

I den tredje modulen arbetar du med ett individuellt projektarbete i modern makroekonomisk konjunkturanalys. Projektarbetet erbjuder möjlighet till praktisk tillämpning av de makroekonomiska modeller som behandlats under programmet. Uppgiften gås sedan igenom och diskuteras under ett webbinarium.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att

 • förstå den ekonomiska tillväxtens drivkrafter på kort och lång sikt
 • förstå hur och varför konjunkturcykler uppstår
 • kunna analysera konjunkturcyklers varierande dynamik över tiden
 • kunna analysera de ekonomiska effekterna av penningpolitiska åtgärder
 • förstå finanspolitikens effekter på kort och lång sikt
 • kunna analysera konjunkturförutsättningarna i en liten öppen ekonomi
Rätt program för dig?

Makroekonomisk analys vänder sig till dig som har minst ett par års yrkeserfarenhet av finansiella och/eller ekonomiska frågor. Utbildningen är relevant för de flesta roller i finansbranschen och för företag och organisationer i privat och offentlig sektor. Den är särskilt värdefull för dig som arbetar med

 • kapitalförvaltning och skuldförvaltning
 • makroanalys och ränteanalys
 • kreditanalys och utlåning
 • corporate treasury
 • aktieanalys och aktievärdering
 • företagsrådgivning
 • finansiell riskhantering

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se