Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Det här är programmet för dig som är chef på ledningsgruppsnivå och som vill utveckla din förmåga att nå fram med ditt budskap. Programmet tar upp både ledningsgruppens interna och externa kommunikation. Du stärker din förmåga att mer medvetet och effektivt föra olika samtal med olika syften, och du blir bättre på att motivera medarbetare i organisationen mot målen.

För dig som ledare är såväl medvetenhet som förhållningssätt viktiga för att du ska nå fram med ditt budskap. Ordet kommunikation innebär att göra mål och medel till gemensamma.  Hur kan vi bättre motivera människor i organisationen mot målen? Hur för vi samtal med medarbetare som verkligen syftar till kommunikation? Hur ser vi till att vi får ut det bästa av samtalen i ledningsgruppen?

Programinnehåll

Under programmet träffar du inbjudna experter och inspiratörer som leder praktiska övningar och samtal där verkliga utmaningar varvas med modeller och teorier ur SSE Executive Education i Stockholm kunskapsbas. Efter programmet har du stärkt din förmåga att föra såväl effektiva samtal med medarbetare, som att bättre kunna leda och bidra till ledningsgruppens samtal som syftar till att ta bättre beslut för affären och verksamheten. Programmet leds av en programledare som har till uppgift att länka samman programmets innehåll och tydliggöra den röda tråden, bjuda in inspiratörer inom de olika områdena, samt skapa en bra lärmiljö. En viktig del av lärandet i programmet är erfarenhetsutbyte mellan erfarna chefer och ledare, och därför skapar vi en öppen och tillitsfull atmosfär i gruppen.

Programmets temata

Ledningsgruppens interna arbete och kommunikation, coachning och konflikthantering
Ledarskapets retorik – om det stora mötet, och att motivera organisationen mot målen
Dina verktyg rösten och kroppen
Svåra samtal – om det lilla mötet, och att motivera och hjälpa den enskilda individen

Omfattning

Under tre intensiva dagar arbetar vi med konkreta modeller, idéer och verktyg och verkliga exempel från deltagargruppen med syftet att stärka din medvetenhet och förmåga kring ledarskapets kommunikation.

För vem

Programmet riktar sig till dig på ledningsgruppsnivå i stora såväl som mindre företag och organisationer; både privata och offentliga.  Vi strävar efter att en grupp omfattar en mångfald av perspektiv från så många branscher och roller som möjligt. Du kan leda eller vara medlem i en ledningsgrupp för ett bolag, en affärsenhet, en avdelning, eller en funktion, men även i rollen som expert ha som uppdrag att motivera medarbetare i organisationen. Du kan även arbeta i en organisation där en stor del av kommunikationen sker virtuellt. Du har med fördel tidigare gått ett ledarskapsprogram, och upplever att du behöver en fördjupning i kommunikation.

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
  • Öppen utbildning
  • Fördjupningskurser
  • Ledarskap

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

Totalt 3 dagar.
Ort:
Programmet genomförs som internat på kursgård nära Stockholm.
Datum:
01 - 03 april 2019
Språk:
Svenska
Pris:
28 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor tillkommer

Alla datum

  • 1 - 3 april, 2019: Bergendal Meetings, Sollentuna

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Karolina Bardland - SSE Executive Education

Kontakta mig

Karolina Bardland

Account Manager

Tel: +46 70 738 36 33

karolina.bardland@exedsse.se

Robert Nobel - SSE Executive Education

Kontakta mig

Robert Nobel

Program Director

Tel: +46 70 583 58 08

robert.nobel@exedsse.se

Kontakta oss