Beskrivning

Som bolagsjurist ska du vara både specialist och kunna ta ledarskapet i olika situationer där du inte har något formellt mandat.

Programmet tar utgångspunkt i vanliga utmaningar i en bolagsjurists vardag och fokuserar på det personliga ledarskapet; hur du kommunicerar med och påverkar andra med ett coachande förhållningssätt. Med teoretisk grund, verktyg och integrerad praktisk träning i ledarskapets olika delar hjälper programmet dig att utveckla ditt egna effektiva ledarskap som förstärker din roll som bolagsjurist.

Programinnehåll

Steg 1: Självstudier med stöd av litteratur och digital plattform

Det personliga ledarskapet löper som en röd tråd genom hela programmet . Innan steg 2 får du möjlighet till förberedelser i form av självstudier och reflektion genom olika övningar.

Steg 2: Två kursdagar på internat

Ledarskapets huvudfrågor står i fokus: vad är ledarskap, hur utövas det och var sker det? Dessutom arbetar vi med ledarskapets verktyg.

För att leda andra måste man förstå och kunna leda sig själv. Hur ser du på dig själv, hur ser andra på dig och hur skapar du bra relationer med andra?
Vi strävar efter att du ska förstå:

 • Ledarrollen och olika ledarstilar.
 • Dig själv, ditt beteende och ditt ledarskap bättre och djupare.
 • Hur du motiverar dig själv och andra.
 • Hjärnforskning: att leda med hjärnan i fokus och med medvetenhet om vilket ledarskap som kan bidra till att hjärnan presterar bäst. Praktisk tillämpning.
 • Innebörden av ett coachande ledarskap, att coacha, och feedbackens grunder.

Vi strävar också efter att du ska få:

 • Förstärka dina kommunikativa färdigheter.
 • Ett värdeskapande erfarenhetsutbyte med andra bolagsjurister.

Som en del i programmet ingår också en gästföreläsning med verksam jurist som delar med sig av sina erfarenheter av ledarskap och praktiska tips för att få önskade resultat.

Steg 3: Integrerad praktisk träning

 • Handlingsplan och implementering i vardagen
 • Praktisk handledning
 • Erfarenhetsutbyte i lärgrupp

Steg 4: Avslutande kursdag

 • Uppföljning av handlingsplan – hur har det gått?
 • Fördjupning och ytterligare kunskaper och verktyg

 

Upplägg

Med teoretisk grund i vad forskningen säger om effektivt ledarskap arbetar vi med upplevelsebaserad och interaktiv inlärning. Utgångspunkten är din egen personlighet och erfarenheter av eget och andras ledarskap för att förbättra och förstärka din förmåga att leda, kommunicera och påverka andra i önskad riktning.  En viktig del av programmet är den integrerade praktiska träningen där du övar på att applicera programmets innehåll i din vardag.

Programmet består av fyra steg där självstu- dier och integrerad praktisk träning varvas med 3 kursdagar uppdelade på två tillfällen. Totalt består programmet av 36 kurstimmar varav 24 timmar består av kursdagar och övrig tid av självstudier, handledning och lärgruppsmöten.

Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till dig som på olika sätt har en roll som chef eller ledare inom ramen för ditt uppdrag som bolagsjurist. Det vänder sig alltså även till dig som i olika sammanhang behöver leda andra utan att ha ett formellt chefs- eller ledaruppdrag. Viktigt är att du som deltagare har drivkraft, ambition och vilja att utveckla ditt ledarskap.

För att delta i programmet måste du vara medlem i Sveriges Bolagsjurister.

Resultat

Efter att ha gått programmet Ledarskap för bolagsjurister kommer du att öka:

 • Din förståelse för dig själv, dina behov och drivkrafter.
 • Din trygghet och självförtroende i ledarrollen.
 • Din kunskap om hjärnan och din förmåga att leda från hjärnans trygghetssystem för att därigenom hjälpa dig själv och andra att skapa ännu bättre resultat.
 • Din kommunikativa skicklighet i att nå fram när rationella och logiska argument inte biter.
 • Din förståelse för hur du kan använda ett coachande förhållningssätt för att påverka andra i önskvärd riktning.
 • Din kunskap om konflikter: vad de är, vad som gör att de eskalerar och du kommer även att ha några verktyg för att hantera konflikter.
 • Din kunskap om grupper, deras utveckling och ledarskap av grupper.

Ledarskap för bolagsjurister syftar till att öka dina färdigheter att kommunicera med och påverka andra. Du förstärker också ditt nätverk av bolagsjurister.

Om programledaren

 

Malin Nyman är hovrättsassessor i grunden och arbetade i domstolsvärlden i tio år innan hon sadlade om helt och blev konsult och utbildare inom ledarskapsutveckling. Idag är hon programledare på SSE Executive Education.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1969. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion.

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Fördjupningskurser
 • Ledarskap
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Datum:
17 februari - 20 april 2021
Pris:
27 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för resor, kost och internat tillkommer.

Alla datum

 • 17 - 18 februari, 2021: Kämpasten, Sigtuna
 • 20 april, 2021: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, Stockholm

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Didrik Reuterswärd

Account Manager

Tel: +46 72 453 6271

didrik.reutersward@exedsse.se

Malin Nyman SSE Executive Education

Kontakta mig

Malin Nyman

Program Director

Tel: +46 70 888 66 76

malin.nyman@exedsse.se