Beskrivning

I detta nya fördjupningsprogram studerar vi det enskilt viktigaste beslutet för ett kapitalförvaltningsuppdrag – hur det förvaltade kapitalet ska fördelas mellan olika tillgångsklasser och marknader.

Grafik: De ämnen som ingår i programmet Långsiktig kapitalförvaltning i blått.Grafik som visar ämnena som ingår i programmet Långsiktig kapitalförvaltning

 

Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Programinnehåll

Programmets fokusfrågor:

• Vilka egenskaper har olika tillgångsklasser?
• Vilken roll har alternativa och ”nya” tillgångsklasser i portföljvalet?
• Hur prognosticerar man långsiktiga avkastningar och risker?
• Hur påverkar dagens låga ränteläge de långsiktiga prognoserna?
• Hur använder man portföljvalsmodeller i den strategiska allokeringen?
• Är det motiverat med en hög andel svenska tillgångar för en svensk förvaltare?
• Vilken betydelse har likviditetsrisker på kort och lång sikt?
• Vilken betydelse har placeringshorisonten för referensportföljen?
• Vad kan en förvaltare lära sig av den s.k. ”endowmentmodellen”?

Programmet leds av Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Pedagogiken består av föreläsningar, konkreta praktikfallsdiskussioner och övningar som illustrerar effekterna olika allokeringsval. Inför de två programdagarna med Magnus Dahlquist hålls ett frivilligt förberedande halvdagspass med Johan Nordlund där grunderna inom portföljteori gås igenom.

Rätt program för dig?

Programmet riktar sig främst till dig som är involverad i arbetet med den långsiktiga referensportföljen i någon funktion. Du sitter förmodligen i ett placeringsråd och tar fram förslag om allokeringsintervall för en sådan portfölj eller sitter i en styrelse och fattar beslut i kapitalförvaltningsfrågor baserade på underlag som beretts för dig.

Läs gärna mer om vårt specialistområde Finance.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
  • Investment Management
  • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

26-27 november 2020
Ort:
Handelshögskolan i Stockholm
Datum:
26 - 27 november 2020
Språk:
Swedish
Pris:
28 000 SEK (Ex moms)
Handelshögskolan i Stockholm

Alla datum

  • 26 - 27 november, 2020: City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, plan 1

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se