Beskrivning

I detta nya fördjupningsprogram studerar vi det enskilt viktigaste beslutet för ett kapitalförvaltningsuppdrag – hur det förvaltade kapitalet ska fördelas mellan olika tillgångsklasser och marknader.

Programomgången för mars 2018 är fulltecknad. Vänligen kontakta oss för kölista eller intresseanmälan till nästa omgång som är planerad till den 13-14 maj 2019.

Grafik: De ämnen som ingår i programmet Långsiktig kapitalförvaltning i blått.Grafik som visar ämnena som ingår i programmet Långsiktig kapitalförvaltning

Programinnehåll

Programmets fokusfrågor:

• Vilka egenskaper har olika tillgångsklasser?
• Vilken roll har alternativa och ”nya” tillgångsklasser i portföljvalet?
• Hur prognosticerar man långsiktiga avkastningar och risker?
• Hur påverkar dagens låga ränteläge de långsiktiga prognoserna?
• Hur använder man portföljvalsmodeller i den strategiska allokeringen?
• Är det motiverat med en hög andel svenska tillgångar för en svensk förvaltare?
• Vilken betydelse har likviditetsrisker på kort och lång sikt?
• Vilken betydelse har placeringshorisonten för referensportföljen?
• Vad kan en förvaltare lära sig av den s.k. ”endowmentmodellen”?

Programmet leds av Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Pedagogiken består av föreläsningar, konkreta praktikfallsdiskussioner och övningar som illustrerar effekterna olika allokeringsval.

Rätt program för dig?

Programmet riktar sig främst till dig som är involverad i arbetet med den långsiktiga referensportföljen i någon funktion. Du sitter förmodligen i ett placeringsråd och tar fram förslag om allokeringsintervall för en sådan portfölj eller sitter i en styrelse och fattar beslut i kapitalförvaltningsfrågor baserade på underlag som beretts för dig.

Läs gärna mer om vårt specialistområde Finance.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

  • Investment Management
  • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

14-15 mars 2018
Ort:
Handelshögskolan i Stockholm
Datum:
14 - 15 mars 2018
Språk:
Swedish
Pris:
26 500 SEK (Ex moms)
Pris exklusive moms

Alla datum

  • 14 - 15 mars, 2018: Stockholm

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director (parental leave)

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se