Beskrivning

I detta nya fördjupningsprogram fokuserar vi på hur kapitalförvaltare på ett systematiskt sätt kan använda kvantitativt baserade investeringsstrategier för att skapa mervärde i den aktiva förvaltningen. Vi studerar, både teoretiskt och empiriskt, vilka alfa- och betastrategier som tillför värde och hur man implementerar sådana strategier i praktiken. Med utgångspunkt från detta diskuterar vi även avkastnings- och riskprofilen på några aktuella produktkategorier.

Programinnehåll:

• Faktormodeller
Hur är faktormodeller konstruerade och hur använder man dem i praktiken? Här studerar vi mätning av faktorexponeringar, dekomponering av riskexponeringar och begreppet alfa-beta-separation. Vi diskuterar också marknadsineffektivitet eftersom aktiva strategier förutsätter någon form av felprissättning på finansiella marknader.

• Traditionella kvantitativa investeringsstrategier
Är det möjligt att skapa positiva alfa efter kostnader genom traditionella kvantitativa investeringsstrategier, och hur stor är potentialen i så fall? Här analyserar vi strategier baserade på marknadsvärde, värderingsmultiplar, momentum, mean reversion och andra klassiska ”anomali-baserade” sätt att skapa överavkastning.

• “Alternativa” kvantitativa investeringsstrategier
Är det möjligt att skapa alfa efter kostnader genom alternativa investeringsstrategier, och hur stor är potentialen i så fall? Här studerar vi strategier som bygger på låg varians, alternativa beta (‘smart beta’), event samt lång/kort- och riktningsdrivna strategier.

Programmet leds av Magnus Dahlquist, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Pedagogiken består av föreläsningar baserade på den senaste forskningen och av konkreta praktikfallsdiskussioner.

För vem

Programmet riktar sig till dig som arbetar i eller nära en kapitalförvaltningsorganisation med inslag av aktiv förvaltning, alternativt där aktiva externa mandat upphandlas. Läs gärna mer om vårt specialistområde Finance.

  • Investment Management
  • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se