Beskrivning

Utbildningen ger en genomgång av kvantitativ analys och beräkningsmodeller för bedömning och värdering av risk. Målet är att deltagarna dels ska få en teoretisk grund kring kvantitativ riskberäkning men även att de ska få en användbara och praktiska metoder för bedömning och värdering av risk. Utbildningen ingår också som utbildningsmodul inför Certifiering för internationella risk managers. I kurspriset ingår också ett certifieringstest.

Programinnehåll
 • 
Regelverk och lagkrav
 • ERM och ISO
 • Basel och Solvens
 • Kvalitativ vs. kvantitativ bedömning
 • 
Risk governance och Riskaptit
 • 
Risk klassificering
 • Riskbedömning och riskvärderingsmatris
 • Riskkostnad vs. riskhanteringskostnad
 • Finansiell riskbedömning och beräkning
 • Kvantitativa metoder
 • Finansiell riskhantering (traditionell)
 • Portföljrisk
 • Riskbedömning vid M&A
 • Riskmodellering
Rätt utbildning för dig?

Alla som har genomgått Diplomerad Risk Manager via SSE Exed/SWERMA och/eller har behov av fördjupning i ämnet.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Education >>

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt - SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 70 954 67 72

marcus.feldt@exedsse.se