Beskrivning

Kapitalförvaltning är en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA). Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för hur finansiella teorier och modeller kan användas i praktisk kapitalförvaltning.

Exempel på frågor som diskuteras i programmet är:

 • Hur skapar man en optimal portfölj av tillgångar för olika typer av placerare?
 • Vilken betydelse har placeringshorisonten i portföljvalet?
 • Hur ska olika typer av risker definieras, beräknas och hanteras?
 • Vilka faktorer påverkar risker och avkastningar för olika tillgångsslag?
 • Hur ska förvaltningen utvärderas på kort respektive lång sikt?

Kapitalförvaltning ges som ett blended learning-program, vilket innebär en kombination av digitala undervisningsmoment, salsundervisning och eget arbete med uppgifter av olika slag.

Programinnehåll

Kapitalförvaltning utgörs av tre moduler:

Modul 1: Risk och avkastning i portföljer (distansundervisning)

I den första online-baserade modulen går vi igenom finansiella begrepp och statistiska metoder som du behöver känna till för att tillgodogöra dig programmet.

Modul 2: Kapitalförvaltningens teori och metod (salsundervisning)

Under den andra modulen, som ges under tre heldagar i sal, går vi igenom de viktigaste resultaten inom portföljteorin och diskuterar hur de kan tillämpas i verkliga kapitalförvaltningssituationer. Programdagarna innefattar tre huvudsakliga teman; portföljvalet, portföljers riskegenskaper och portföljutvärdering.

Modul 3: Tillämpad kapitalförvaltning (projektarbete)

I den tredje modulen arbetar du därför med ett individuellt Excel-baserat projektarbete som belyser olika frågeställningar inom kapitalförvaltningen. Projektarbetet erbjuder möjlighet till praktisk tillämpning av de teorier och metoder som behandlats under programmet. Uppgiften gås sedan igenom och diskuteras under ett webbinarium.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se programbroschyr.

Resultat

Lärandemål

Efter programmet kommer du att

 • förstå traditionella och alternativa tillgångsklasser
 • kunna beräkna risker och avkastningar för tillgångsslag och portföljer
 • kunna föreslå lämpliga portföljer för olika typer av placerare
 • förstå olika modellers styrkor och svagheter
 • kunna använda faktormodeller för att analysera och hantera risker
 • förstå vilka förvaltningsstrategier som kan skapa värde
 • kunna utvärdera resultaten av aktiv kapitalförvaltning
Rätt program för dig?

Kapitalförvaltning vänder sig till dig som har minst ett par års yrkeserfarenhet av finansiella och/eller ekonomiska frågor. Utbildningen är särskilt relevant för dig som arbetar med

 • fondförvaltning eller kapitalförvaltning
 • finansiell riskhantering
 • kvantitativ analys
 • aktie- makro- eller ränteanalys
 • finansiell rådgivning

Programmet passar även dig som arbetar i någon annan roll i finansbranschen, till exempel med värdepappershandel, kreditanalys eller styrning.

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Programmet omfattar cirka sju dagars arbetsinsats totalt, varav tre dagar med salsundervisning på plats, under en period på sju veckor enligt start- och slutdatum nedan.
Ort:
En kombination av undervisning på konferensanläggning i centrala Stockholm och live-online via Zoom samt självstudier.
Datum:
21 augusti - 10 oktober 2023
Språk:
Swedish
Pris:
42 000 SEK (Ex moms)
Programspråk är svenska och engelska

Alla datum

 • 21 augusti, 2023: digitalt
 • 12 september, 2023: digitalt
 • 14 september, 2023: digitalt
 • 19 - 21 september, 2023: Handelshögskolan i Stockholm
 • 10 oktober, 2023: digitalt

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Kapitalförvaltning

Plats: - Mer info och anmälan

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se