Beskrivning

En specialanpassad utbildning för dig som är högre chef eller ledare på ledningsgruppsnivå, eller arbetar som kvalificerad specialist eller processledare. Utbildningen syftar till att vidga kunskaperna om affärsutveckling och verksamhetsförändring ur ett omvärldsperspektiv. Att öka kompetensen i strategiskt ledningsarbete och implementering. Att stärka det personliga ledarskapet och att skapa nätverk och erfarenhetsutbyte. Du blir säkrare i din roll och stärker ditt eget ledarskap.

Programinnehåll

GEM – Gemensamt Managementprogram innefattar 5 moduler à 4½ dagar som tillsammans sträcker sig över en period av 6-8 månader.

Ur innehållet:

  • Ledarskap – personligt förhållningssätt, självkännedom, leda andra, leda chefer, leda mångfald, låta andra leda, distansledarskap, leda ledningsgrupp och ledningsgruppsarbete, förändringsledning, hållbara ledare, livet och karriären, kommunikation och retorik
  • Strategi – strategisk analys, strategiimplementering
  • Ekonomi – affärsanalys och ekonomi, finansiell analys och planering, verksamhetsstyrning
  • Förändring – innovation och affärsutveckling
  • Omvärld – omvärldsanalys, globalisering, scenarioanalys och planering

Ett genomgående tema är att arbeta med deltagarnas verksamhets- och affärsutmaningar som kopplas direkt till utmaningar hos, och effekt för, deltagande företag.

Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till högre chefer samt kvalificerade specialister och processledare.

Den här utbildningen är skräddarsydd för ett konsortium bestående av ABB, Handelsbanken, ICA, Skandia och Skanska, och vilar på Handelshögskolan i Stockholms akademiska plattform. Deltagarna utses av respektive organisation.

Du får ta del av specialanpassade teorier och modeller som du enkelt kan tillämpa i praktiken. Efter utbildningen har du verktygen och inspirationen för att utöva framtidens ledarskap.

Är ditt företag intresserat av att delta i konsortieprogrammet Gemensamt Managementprogram? Vänligen kontakta Elisabeth Kamoun, +46 8 586 175 71.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

GEM - Gemensamt Managementprogram

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

ElisabethKamoun

Kontakta mig

Elisabeth Kamoun

Client Director

Tel: +46 70 232 81 02

elisabeth.kamoun@exedsse.se

MargaretaLinde

Kontakta mig

Margareta Lindhé

Program Coordinator

Tel: +46 8 586 175 83

margareta.lindhe@exedsse.se