Specialanpassad utbildning för dig som är högre chef eller ledare på ledningsgruppsnivå, eller arbetar som kvalificerad specialist eller processledare. Utbildningen syftar till att vidga kunskaperna om affärsutveckling och verksamhetsförändring ur ett omvärldsperspektiv. Att öka kompetensen i strategiskt ledningsarbete och implementering. Att stärka det personliga ledarskapet och att skapa nätverk och erfarenhetsutbyte. Du blir säkrare i din roll och stärker ditt eget ledarskap.

Programinnehåll:

  • Ledarskap – personligt förhållningssätt, självkännedom, leda andra, leda chefer, leda mångfald, låta andra leda, distansledarskap, leda ledningsgrupp och ledningsgruppsarbete, förändringsledning, hållbara ledare, livet och karriären, kommunikation och retorik
  • Strategi – strategisk analys, strategiimplementering
  • Ekonomi – affärsanalys och ekonomi, finansiell analys och planering, verksamhetsstyrning
  • Förändring – innovation och affärsutveckling
  • Omvärld – omvärldsanalys, globalisering, scenarioanalys och planering

Ett genomgående tema är att arbeta med deltagarnas verksamhets- och affärsutmaningar som kopplas direkt till utmaningar hos, och effekt för, deltagande företag.

För vem:

Programmet riktar sig till högre chefer samt kvalificerade specialister och processledare.

Omfattning:

5 moduler à 4½ dagar över en 6-8 månaders period.

Utbildningen är skräddarsydd för ett konsortium bestående av ABB, Folktandvården i Stockholm, Handelsbanken, Karolinska Universitetssjukhuset och Skandia, och vilar på Handelshögskolan i Stockholms akademiska plattform. Deltagarna utses av respektive organisation. Du får ta del av specialanpassade teorier och modeller som du enkelt kan tillämpa i praktiken. Efter utbildningen har du verktygen och inspirationen för att utöva framtidens ledarskap.

Är ditt företag intresserat av att delta i konsortieprogrammet Gemensamt Managementprogram?  Vänligen kontakta Elisabeth Kamoun, +46 8 586 175 71.

Fakta:

Nästa programstart:

4 september 2017 - 16 mars 2018
Ort:
Kämpasten, Sigtuna
Datum:
04 september 2017 - 16 mars 2018
Språk:
Svenska och engelska
Pris:
170 000 SEK (Ex moms)
Internatavgift om ca SEK 45 000, samt resekostnader, tillkommer

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

ElisabethKamoun

Kontakta mig

Elisabeth Kamoun

Client Director

Tel: +46 70 232 81 02

elisabeth.kamoun@exedsse.se

MargaretaLinde

Kontakta mig

Margareta Lindhé

Program Coordinator

Tel: +46 8 586 175 83

margareta.lindhe@exedsse.se