Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

En specialanpassad utbildning för dig som är högre chef eller ledare på ledningsgruppsnivå, eller arbetar som kvalificerad specialist eller processledare. Utbildningen syftar till att vidga kunskaperna om affärsutveckling och verksamhetsförändring ur ett omvärldsperspektiv. Att öka kompetensen i strategiskt ledningsarbete och implementering. Att stärka det personliga ledarskapet och att skapa nätverk och erfarenhetsutbyte. Du blir säkrare i din roll och stärker ditt eget ledarskap.

Programinnehåll

GEM – Gemensamt Managementprogram innefattar 6 moduler och sträcker sig över en period av 6-8 månader.

Ur innehållet:

  • Ledarskap – personligt förhållningssätt, självkännedom, leda andra, leda chefer, leda mångfald, låta andra leda, distansledarskap, leda ledningsgrupp och ledningsgruppsarbete, förändringsledning, hållbara ledare, livet och karriären, kommunikation och retorik
  • Strategi – strategisk analys, strategiimplementering
  • Ekonomi – affärsanalys och ekonomi, finansiell analys och planering, verksamhetsstyrning
  • Förändring – innovation och affärsutveckling
  • Omvärld – omvärldsanalys, globalisering, scenarioanalys och planering

Ett genomgående tema är att arbeta med deltagarnas verksamhets- och affärsutmaningar som kopplas direkt till utmaningar hos, och effekt för, deltagande företag.

Om konsortieformatet

SSE Executive Education har en bred erfarenhet av att erbjuda konsortieprogram som baseras på långsiktigt samarbete med över 20 företag

Dessa samarbeten grundar sig på bärande principer som:

  • en utvald och stabil grupp av partnerorganisationer som delar en långsiktig syn på strukturerad chefs- och ledarutveckling
  • en delad ambition att proaktivt påverka programmål och struktur
  • ett gemensamt intresse i långsiktigt och nära erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra företag och organisationer

Är ditt företag intresserat av att delta i ett konsortieprogram? Vänligen kontakta oss.

Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till högre chefer samt kvalificerade specialister och processledare.

Den här utbildningen är skräddarsydd för ett konsortium bestående av Handelsbanken, Skandia och Skanska, och vilar på Handelshögskolan i Stockholms akademiska plattform. Deltagarna utses av respektive organisation.

Du får ta del av specialanpassade teorier och modeller som du enkelt kan tillämpa i praktiken. Efter utbildningen har du verktygen och inspirationen för att utöva framtidens ledarskap.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
  • Consortium programs
  • Konsortieprogram

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Ort:
Kämpasten, Sigtuna och Live-online
Språk:
Svenska och engelska
Pris:
180 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost, logi och resor tillkommer

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Lena Strömbom

Senior Account Executive

Tel: +46 8 586 174 48

lena.strombom@exedsse.se

Kontakta mig

Margareta Lindhé

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 83

margareta.lindhe@exedsse.se

Kontakta mig

Jeannette Eidmann

Program Director