Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Programmet Företagsvärdering och företagsfinansiering består av tre ämnesmoduler som behandlar redovisning och finansiell analys, företagsvärdering samt Corporate Finance. Utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och forskare från institutionerna för finansiell ekonomi och redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm och deras nätverk.


Grafik: De ämnen som ingår i programmet Företagsvärdering och företagsfinansiering syns i blått.

Grafik som visar ämnena som ingår i programmet Företagsvärdering och företagsfinansiering

 

Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Programinnehåll

Ämnen som ingår i Företagsvärdering och företagsfinansering:

 Redovisning och finansiell analys

 • Kassaflödesanalyser
 • Analys av resultaträkningens poster
 • Värderingsfrågor rörande balansräkningens poster
 • Leasar och andra poster som inte ingår i balansräkningen
 • Redovisningsmässiga effekter av företagsförvärv
 • Analys av lönsamhet, finansiering och tillväxt
 • Analys av finansiella nyckeltal
 • Kapitalbehovsproblem
 • Finansiella prognoser

Företagsvärdering

 • Strategisk analys av branscher och företag
 • Proformaprognos av företagets finansiella utveckling
 • Värdering med utdelningsbaserade modeller
 • Kassaflödesvärdering
 • Värdering med övervinstmodeller
 • Jämförelse av värderingsmodeller
 • Analys av kursbaserade nyckeltal
  Bestämning av avkastningskrav
 • Praktiska utmaningar vid företagsvärdering

Corporate Finance

 • Optimal kapitalstruktur
 • Corporate governance
 • Financial distress
 • Börsintroduktioner
 • Riskkapitalfinansiering
 • Företagsförvärv

Föreläsningar varvas med praktiska övningsuppgifter, praktikfallsdiskussioner och datorövningar – en direkt koppling mellan teori och praktisk tillämpning.

Varje ämnesområde följs av en tentamen och efter godkänt resultat på programmets samtliga 3 tentamina erhåller du ett intyg. Den teoretiska nivån i programmet kan jämföras med högre högskolenivå.

Utbildningen utgör en tredjedel av Handelshögskolan i Stockholms Diplomutbildningen för finansanalytiker.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i programmet  i broschyren.

Resultat

Målet är att du för respektive område ska lära dig:

Redovisning och finansiell analys

 • Förstå och analysera viktiga redovisningsfrågor
 • Beräkna och analysera effekterna av företagsförvärv
 • Förstå och hantera metoder för finansiell analys

Företagsvärdering

 • Bygga företagsprognosmodeller
 • Använda olika värderingsmodeller
 • Beräkna avkastningskrav

Corporate Finance

 • Analysera kapitalbehov och kapitalanskaffning
 • Förstå och lösa typiska finansiella företagsproblem
 • Hantera speciella situationer (M&A, governance, IPO, restructuring m.m.)

Deltagarnas egna erfarenheter bidrar med ytterligare aspekter på de områden som behandlas. I samband med att du går utbildningen kommer även att bli en del av Handelshögskolan Executive Educations alumninätverk.

Utbildningen utgör en tredjedel av Handelshögskolan i Stockholms Diplomutbildningen för finansanalytiker.

Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till dig som har en högskoleexamen och flera års yrkeserfarenhet av finansiella/ekonomiska frågor. Antagning till programmet sker löpande till ett begränsat antal platser.

Bland deltagarna återfinns bl.a. yrkesroller såsom:

 • Kapitalförvaltning, riskhantering, kvantitativ analys
 • Aktieanalys, makroanalys, kreditanalys
 • Företagsrådgivning, företagsaffärer, företagsfinansiering
 • Ränte- och valutahandel, ränteanalys
 • Corporate Treasury, Investor Relations, Business Control

Deltagarna representerar bl.a. organisation som:

 • Banker, värdepappersbolag, fondbolag
 • Liv- och sakförsäkringsbolag
 • Kapitalförvaltningsorganisationer
 • Företags finansavdelningar, konsultföretag
 • Departement, myndigheter, marknadsplatser

För dig som vill läsa ett kortare program inom samma ämnesområde erbjuder vi Finansiell analys.

Nästan rätt? Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Corporate Finance
 • Ekonomi
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

13 programdagar, självstudier och 3 tentamina
Ort:
Stockholm
Datum:
29 januari - 28 maj 2020
Språk:
Svenska och engelska
Pris:
106 000 SEK (Ex moms)
Programspråk är svenska och engelska. Kostnad för litteratur och lunch tillkommer. Programmet ges som dagkonferens på vardagar (uppehåll under helgerna).

Alla datum

 • 29 januari, 2020
 • 13 - 18 februari, 2020
 • 25 - 31 mars, 2020
 • 26 - 28 maj, 2020

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se

Kontakta oss