sse-exed-logo-black

Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Vad gör du när du har idéerna, strategin och ansvaret, men saknar ekonomiska argument?

Programmet Företagets ekonomi ger dig kompetensen som behövs för att självständigt kunna analysera, se och kommunicera sambanden mellan alla de ekonomiska faktorer som påverkar dina beslut. Syftet med programmet är att hjälpa dig att använda företagsekonomi och ekonomiska begrepp och bli skickligare på att förstå företagets ekonomiska rapporter, redovisningens nyckeltal, ekonomisk styrning samt kalkylering. Utbildningen kan beskrivas som ”företagsekonomi för chefer och ledare”

Programinnehåll

Programmet innehåller 4 moduler som fördelas på 4 månader. Ur innehållet:

Extern redovisning – Balansräkning och resultaträkning och kassaflödesanalys.

Räkenskapsanalys – Lönsamhetsmått, likviditetsmått och soliditetsmått. Rörelserisk och finansiell risk.

Ekonomisk styrning Investeringsbedömning och produktkalkylering. Budgetering, styrning med finansiella nyckeltal.

Projektarbete och företagsvärdering – Projektarbete med fokus på något av programmets analysverktyg samt grundläggande metoder för företagsvärdering.

Efter att ha gått programmet Foretagets ekonomi kommer du att självständigt kunna analysera och göra ekonomiska uppföljningar. Du kommer att få en större förståelse för helheten och bli bättre på att förankra idéer och beslut med ekonomiska argument.

Resultat

Du lär dig att:

  • analysera ekonomiska problem
  • göra ekonomiska uppföljningar
  • presentera och förankra idéer och beslut med ekonomiska argument
  • tydligare förstå sambanden mellan verksamhetens ekonomi och verksamhetsbeslut

Du hittar mer detaljerad information om programinnehållet i broschyren.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till icke-ekonomer som redan har eller är på väg in i en befattning med ekonomiskt ansvar eller som vill stärka sina kunskaper inom företagsekonomi av andra skäl.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Se alla våra utbildningar med företagsekonomiinriktning här >>

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Företagets ekonomi

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

patricio_trujillo

Kontakta mig

Patricio Trujillo

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 50

patricio.trujillo@exedsse.se

Kontakta oss