Beskrivning

Vårt nya fördjupningsprogram möjliggör för rådgivaren att kunna ge ett ännu större mervärde i det personliga mötet – en förmåga som är nödvändig i och med det förändrade konkurrensläget med digitala rådgivningsplattformar och myndigheternas ökade krav på transparens och mervärde.

Programmet fördjupar kunskaperna inom finansiell ekonomi med särskilt fokus i gränssnittet mellan vetenskap och praktisk rådgivning. Vi studerar hur man kan använda sig av portföljteoretiska modeller i en praktisk rådgivningssituation samt hur man använder sig av och förhåller sig till finansiella prognoser och osäkerhet. Vidare studerar vi ekonomisk psykologi och då exempelvis irrationella beteenden, vilket ger nödvändiga insikter för att kunna bedriva ”behavioural coaching”.

Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Programinnehåll

1. Det långsiktiga portföljvalet

Vilka risk- och avkastningsegenskaper har olika typer av placeringstillgångar? Vad behöver vi veta om kunden för att välja en lämplig värdepappersportfölj? Vad menas med en ”optimal” portfölj? Praktisk förståelse för värdepappersportföljers egenskaper – vad kan hända? Är det lämpligt med utländska finansiella tillgångar för svenska sparare? Hur påverkar en kunds risktolerans portföljvalet? Ska yngre personer ha större andel aktier än äldre personer?

2. Aktiv förvaltning

Vad menar vi med aktiv förvaltning? Hur varierar avkastningar och risker över tiden? Hur ska man mäta och tolka fonders och portföljers resultat? Lyckas aktiva förvaltare bra eller mindre bra än passiva förvaltare?

3. Ekonomisk psykologi

Vad vet vi om personlighetstyper och investeringsprocesser? Vilka är de vanligaste misstagen människor gör i finansiella sammanhang? Hur kan rådgivaren hjälpa kunden att undvika sådana misstag? Vad kan vi lära oss om beslutsfattandets psykologi?

För mer programinformation vänligen ladda ned programbroschyren.

Pedagogik

Pedagogiken i programmet utgörs av föreläsningar, problemlösningar och praktikfallsdiskussioner. Vi kommer även att arbeta med datorbaserade övningar, bl.a. i form av scenarioanalyser där vi simulerar utfall för värdepappersportföljer i en rad scenarios där olika allokeringsval har gjorts. Inför programmet genomför deltagaren vissa förstudier.

Resultat

Kravet på upplevt mervärde av personlig rådgivning ökar. Efter utbildningen kommer du att ha fördjupad finansiell kunskap och du kommer att ha lärt dig hur du kan använda dig av vetenskapliga resultat i en praktisk situation – en komplex process som det inte står så mycket beskrivet om i vanliga läroböcker. Det kommer att ge dig sällsynta och eftertraktade kunskaper på rådgivningsmarknaden.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig främst till dig som har arbetat några år som finansiell rådgivare och som innehar SwedSecs licens och/eller har genomgått Handelshögskolan i Stockholm Executive Educations utbildningsprogram Certifierad Placeringsrådgivare.

Även du som inte direkt arbetar som rådgivare men som uppfyller kunskapskraven ovan och som önskar fördjupa dig i portföljteori och finansiell rådgivning gentemot privatpersoner, är välkommen i programmet.

Läs gärna mer om vårt specialistområde Finance.

Om Oss

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
  • Investment Management
  • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

3 dagar ht 2020
Ort:
Stockholm
Språk:
Swedish
Pris:
33 000 SEK (Ex moms)
Vid 5 eller fler deltagare kontakta oss för rabatt.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 76 527 75 45

maria.enger@exedsse.se

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se