Beskrivning

Det finansiella språket kan ofta vara tekniskt, komplext och icke-inkluderande. Det kan göra det svårt att kommunicera finansiell information på ett begripligt sätt med lekmän och nå fram med sitt budskap. Syftet med programmet Finansiell kommunikation är att ge dig som deltagare en bättre förmåga att kommunicera finansiell information till icke-finansspecialister på ett tydligt, pedagogiskt och inkluderande sätt.

Några exempel på kommunikationsutmaningar kan vara att förklara:

 • en nuvärdesmetodbaserad modell för ett inköpsteam
 • innebörden av ett incitamentsprogram baserat på till exempel EVA eller EBITDA för de anställda
 • hur utgifter för forskning och utveckling ska redovisas för ett medicinskt forskningsteam
 • internränta för de anställda i ett riskkapitalägt företag
 • hur den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden används vid nedskrivningsprövning av goodwill
Programinnehåll

Programmet fokuserar på kommunikation med mottagare som inte har en finansiell bakgrund.

Du får lära dig att:

 • göra en målgruppsanalys
 • undvika ”kunskapens förbannelse” för att inte “tala över huvudet” på mottagare som inte har samma kunskap som du
 • undvika ett finanstekniskt språk
 • använda liknelser och berättelser för att åskådliggöra och förmedla finansiella budskap
 • tillämpa “SUCCES”-principerna – simple, unexpected, concrete, credible, emotional, stories
 • strukturera upp en presentation
 • visa respekt för och ta hänsyn till genus och kulturella skillnader
 • upptäcka och anpassa dig till olika former av beslutsprocesser

Utbildningens format

Utbildningen är upplagd som en plus en dag. Under perioden mellan de två programdagarna ska du som deltagare själv arbeta med att tillämpa de nya kunskaperna på någon av dina egna kommunikationsutmaningar. Arbetet presenteras och diskuteras under delar av den andra dagen.

Lärandeprocess

Programmet har utformats så att det kombinerar olika inlärningssätt. Det innehåller korta teoripass, olika övningar och tid för reflektion – allt baserat på verkliga situationer och kommunikationsutmaningar.

Rätt program för dig?

Utbildningen Finansiell kommunikation har tagits fram för dig som är chef eller specialist inom ett finansiellt område och behöver kommunicera finansiella frågor med lekmän, såväl skriftligt som muntligt, internt som externt. Exempel på yrkesgrupper som programmet riktar sig mot är CFO, ekonomichef, controller, redovisningschef och övrig ledningsfunktion mfl.

Resultat

Efter programmet kommer du som deltagare bland annat:

 • känna dig mer bekväm med dina egna kommunikationsutmaningar
 • förstå dina åhörare bättre
 • vara mer kreativ i ditt sätt att kommunicera
 • vara bättre på att använda olika kommunikationsverktyg för att få dina åhörare att minnas olika finansiella budskap
Programansvariga

Magnus Bild och Hanna Setterberg

Magnus och Hanna har lång och bred erfarenhet av att kommunicera finansiella frågor till olika målgrupper och underlätta lärande för chefer och specialister. De har tidigare arbetat som lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Corporate Finance
 • Fördjupningskurser
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

Språk:
Svenska
Pris:
24 000 SEK (Ex moms)
Kan vid förfrågan även ges som skräddarsytt program, på svenska eller engelska

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se