Det här är programmet för dig som analyserar och värderar företag och branscher, eller som tar del av andras analyser i ditt arbete.Utbildningen har en tydlig praktisk koppling och under programveckan får du, tillsammans med övriga deltagare, göra en egen analys och värdering av ett börsnoterat företag.

Programinnehåll:

  • Hur ska man i en analyssituation förhålla sig till företagets egna framtidsprognoser?
  • Baserat på ett företags redovisningsinformation kunna utföra nyckeltalsanalys med syfte att djupare förstå lönsamhet, tillväxt, framtida investeringsbehov mm.
  • Genomgång av modell/process för att genomföra en strategisk företagsanalys (branschanalys).
  • Prognostisering av företagets ekonomiska utveckling.
  • Användandet av värderingsmodeller – kassaflödesmodell (DCF) och utdelningsbaserad modell.
  • Bedöma nivå på avkastningskrav för olika investeringar.

Programmets föreläsare har gedigna kunskaper från näringsliv och inom företagsvärdering och företagsanalys. Efter utbildningen har du en bredare finansiell plattform att stå på och verktyg för att använda teoretiska värderingsmodeller i praktiken. Du har även kompetens att kritiskt granska andras analyser.

För vem:

Programmet vänder sig till dig som arbetar som finansanalytiker, kreditanalytiker, aktiemäklare eller portföljförvaltare. Utbildningen passar också dig som arbetar med revision, affärsjuridik, ekonomijournalistik och investerarrelationer.

Läs gärna mer om vårt specialistområde Finance

Fakta:

Nästa programstart:

5 dagar
Ort:
SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm
Datum:
04 - 08 september 2017
Språk:
Svenska
Pris:
45 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för lunch tillkommer. Programmet ges som dagkonferens.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Finansiell analys

Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, Stockholm - Mer info och anmälan

UlfStromsten

Program Director

Ulf Strömsten

Läs mer om Ulf Strömsten

ViktoriaNorell

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se

JohanNordlund

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se