Beskrivning

Det här är programmet för dig som analyserar och värderar företag och branscher, eller som tar del av andras analyser i ditt arbete och vill bli bättre på att utvärdera dessa. Utbildningen vänder sig också till dig som har behov av att djupare förstå hur analytiker och investerare arbetar och vill bli tryggare i din kommunikation med dem.


Grafik: De ämnen som ingår i programmet Finansiell analys i blått.Grafik som visar ämnena som ingår i programmet Finansiell analys

Programinnehåll

Programmet omfattar fem dagar och ges en gång per år i samarbete med Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF). Det är en mycket intensiv och uppskattad utbildning, som har genomförts sedan 1984.

Exempel på vad behandlas under programmet är:

  • Hur ska man i en analyssituation förhålla sig till företagets egna framtidsprognoser?
  • Baserat på ett företags redovisningsinformation kunna utföra nyckeltalsanalys med syfte att djupare förstå lönsamhet, tillväxt, framtida investeringsbehov mm.
  • Genomgång av modell/process för att genomföra en strategisk företagsanalys (branschanalys).
  • Prognostisering av företagets ekonomiska utveckling.
  • Användandet av värderingsmodeller – kassaflödesmodell (DCF) och utdelningsbaserad modell.
  • Bedöma nivå på avkastningskrav för olika investeringar.

Programledaren har sin akademiska bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm, gedigen erfarenhet som hedgefondförvaltare och mångårig erfarenhet som topprankad bolagsanalytiker.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i programbroschyren.

Intyg och certifikat

För att bli godkänd på utbildningen krävs närvaro under programmets dagar och ett aktivt deltagande i arbetet med att genomföra och redovisa case-arbetet. Efter avklarad utbildning erhålls ett intyg från Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. För dig som arbetar inom Investor Relations (IR) ger Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) ut certifieringen CIRO (Certified Investor Relations Officer) efter genomförd utbildning, under förutsättning att kravet på medlemskap i SFF och IR-erfarenhet uppfylls.

Resultat

Efter utbildningen har du en bredare finansiell plattform att stå på och verktyg för att använda värderingsmodeller i praktiken. Du har även kompetens att kritiskt granska andras analyser och på ett säkrare sätt kommunicera med analytiker, investerare och andra intressenter.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som arbetar som finansanalytiker, kreditanalytiker, aktiemäklare eller portföljförvaltare. Utbildningen passar också dig som arbetar med revision, affärsjuridik, ekonomijournalistik och investerarrelationer.

Förkunskaper

Programmet har inga formella antagningskrav, men för att kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt bör du ha grundläggande förståelse för företagsekonomiska frågor, terminologi och begreppsapparat. Du bör också ha vana av att ta del av redovisningsinformation. Inför programmet kommer du förses med ett förstudiematerial, som hjälper dig att repetera och komplettera tidigare kunskaper inom redovisning och finansiell analys.

Vi hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Läs även gärna mer om vårt specialistområde Finance >>

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
  • Corporate Finance
  • Ekonomi
  • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

5 dagar
Ort:
Handelshögskolan i Stockholm
Datum:
31 augusti - 04 september 2020
Språk:
Svenska
Pris:
45 000 SEK (Ex moms)
Programmet ges som dagkonferens med kvällsarbete. Kostnad för lunch tillkommer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se