Executive management program - SSE Executive Education

Perspektiv och metoder som gör skillnad

Vårt Executive Management Program är en managementutbildning som kopplar ett helhetsgrepp om affären, den ekonomiska styrningen och ledarskapet. Och lyfter fram de viktiga sambanden mellan dem. Dessa nya perspektiv och verktyg kommer att ge dig nya sätt att ta itu med det som din organisation står för just nu, men även förbereda dig för kommande utmaningar och möjligheter.

Du som går Executive Management Program kommer att kunna tillföra din organisation och ledningsgrupp värdefulla insikter baserade på uppdaterad forskning från Handelshögskolan i Stockholm såväl som täta samarbeten med experter från svenskt näringsliv. Med fokus på affären får du en utökad verktygslåda för att jobba strategiskt och en djupare förståelse för hur ni i ledningsgruppen kan arbeta bättre tillsammans. Du kommer att förstå ekonomiska samband och begrepp bättre och få handfasta råd för hur verksamhetens mål kan göras begripliga och engagerande för dina medarbetare.

 

Programinnehåll

• Att skapa strategier och analyser av både företaget, branschen och omvärlden
• Kundrelationer, marknadsföring och varumärket
• Företagets ekonomi och verksamhetens krav på värdeskapande
• Organisation och verksamhetsstyrning
• Ledningsgruppens syfte och samverkan
• Att kommunicera verksamhetens mål

Programmet leds av erfarna föreläsare och processledare inom respektive område. Stor vikt läggs även på arbete i reflekterande grupper, där du kan utbyta erfarenheter med andra deltagare i liknande positioner och diskutera konkreta utmaningar som du stöter på i din organisation.

 

Resultat för dig och din organisation

  • Djupare förståelse för affären och affärsekonomi som kan sättas i användning omgående.
  • Nya insikter om sambanden mellan konkurrenskraft, värdeskapande och organisation.
  • Verktyg för effektivare kommunikation och förankring i organisationen.
  • Nya perspektiv som hjälper er identifiera, utveckla och analysera frågeställningar på ett sätt som driver er verksamhet framåt.
  • Ett förhållningssätt som hjälper dig ifrågasätta och filtrera bland allt ”management buzz”.
  • Nya perspektiv på ledningsgruppsarbete.
  • Ett nätverk av prominenta kursdeltagare och alumni som ger inspiration och stöd till dig och din organisation att fortsätta utvecklas långt efter programmets slut.

 

För vem

Programmet vänder sig till dig som har flera års erfarenhet av att vara chef eller ledare på ledningsgruppnivå inom näringslivet, offentlig sektor eller annan verksamhet. Du är med och fattar beslut av strategisk karaktär samt leder förändringsprocesser.

 


För organisationer som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare inom chef- och ledarskap kan vi genomföra detta program med anpassning. Mer om skräddarsydda program för företag här.

Psst! Sedan 2001 är vi rankade Bäst i Norden på executive education, enligt Financial Times. Fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction hittar du här.

Fakta:

Nästa programstart:

Totalt 12 dagar uppdelat på 4 moduler
Ort:
Programmet genomförs som internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna.
Datum:
11 oktober 2017 - 12 januari 2018
Språk:
Svenska
Pris:
120 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost och logi tillkommer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Executive Management Program

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 65, plan 5, Stockholm - Mer info och anmälan

EvaStalnacke

Kontakta mig

Eva Ståhlnacke Svedin

Program Advisor

Tel: +46 8 586 175 41

eva.stahlnacke@exedsse.se

utbildning chef tjänsteföretag

Kontakta mig

Carl Klingborg

Account Manager

Tel: +46 70 368 66 22.

carl.klingborg@exedsse.se